Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge ispitivanja biološke bezbednosti za biološke proizvode - uverite se da su vaši biofarmaceutski proizvodi i vakcine bezbedni tako što ćete potvrditi da u njima nema zagađivača i da su u saglasnosti sa propisima.

Nadležni zdravstveni organi, uključujući američku Upravu za hranu i lekove (FDA) i Evropsku medicinsku agenciju (EMA), zahtevaju strogo ispitivanje bezbednosti vaših biofarmaceutskih proizvoda. Mi vam pomažemo u dokazivanju da ni jedna banka ćelija, banka virusa, sirovina životinjskog porekla, rasuta količina i serija kliničkih lekova ne sadrži bakterije, gljive, vrenja, mikoplazmu, viruse i ostale potencijalne zagađivače.

Kao vodeća kompanija u svetu u domenu usluga testiranja biofarmaceutskih proizvoda, nudimo vam sveobuhvatan opseg ispitivanja bezbednosti bioloških proizvoda, uključujući virusologiju, ćelijsku i molekularnu biologiju, kao i mikrobiologiju i elektronsku mikroskopiju. Kao takvi, možemo da vam pomognemo da osigurate bezbednost proizvoda i ispunite zakonske uslove.

Mi sprovodimo karakterizaciju banaka ćelija i semena virusa u skladu sa glavnim priručnicima i normativnim smernicama. Takođe vam nudimo testiranje gotovog proizvoda na prisustvo ostataka DNK i ostalih nečistoća vezanih za proces. Pored toga, nudimo i studije o formulaciji i stabilnosti, savetovanje u vezi sa normativima i bezbednošću i prilagođeno razvijanje analiza.

Kontaktirajte nas još danas i saznajte više o našim uslugama ispitivanja biološke bezbednosti za biološke proizvode.