Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kada je u pitanju pružanje bioanalitičkih usluga, malo je snabdevača koji mogu da se mere sa kompanijom SGS po pitanju stručnosti i dostignuća u uslugama iz oblasti nauke o živim sistemima.

Kao jednan od najvećih dobavljača bioanalitičkih usluga u Evropi, sa tri laboratorije koje su usaglašene sa zahtevima GLP, možemo da pružamo usluge farmaceutskim i biofarmaceutskim kompanijama svih veličina kada su u pitanju ispitivanja za razvoj lekova i u predkliničkom i u kliničkom stadijumu - od rane do odmakle faze. Takođe razvijamo i analize (uključujući i imunoanalize) od samog početka.

Osnovu SGS bioanalitičkog ispitivanja čini velika lista potvrđenih metoda i biomarkera i, kako bi održali svoj ugled pionira ove industrije sa svojim kliničkim timovima, aktivno se bavimo razvojem analiza i validacijom nekih od inovativnijih biomarkera. Do danas imamo preko 700 potvrđenih analiza. Naše usluge obuhvataju:

 • Ćelijske bioanalize
 • Ispitivanje imunogenosti
 • Profilisanje metabolita
 • ADME 14C
 • Transfer, razvoj, optimizaciju i validaciju metoda
 • PD analizu (biomarkeri)
 • PK bioanalizu (mali molekuli i biofamaceutski proizvodi)

Svaku uslugu nadgledaju visokokvalifikovani i obučeni vešti analitičari koji mogu da omoguće brze i obimne analize u kojima se koristi niz inovativnih tehnika, uključujući:

 • Masenu spektrometriju (LC-MS/MS) 
 • Imunohemiju
 • UPLC tehnologiju
 • Automatsku pripremu uzoraka pomoću robotike ili tehnologije turbulentnog strujanja
 • Veliko skladište uzoraka u kombinaciji sa bar-kod sistemima za skladištenje do 400.000 uzoraka

SGS je vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju. Naše službe iz oblasti nauke o živim sistemima sarađuju sa 20 vodećih farmaceutskih kompanija u svetu, ali svaki klijent uživa usluge istog visokog standarda - bez obzira na njihovu veličinu.