Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova analiza nečistoća i ostataka vezanih za proces - efikasno ispitivanje preostalih nečistoća i analiza ostataka za vaše biofarmaceutske proizvode.

Za vreme proizvodnje vaših biofarmaceutskih proizvoda dodaju se razna jedinjenja koja se mogu pojaviti u gotovom proizvodu u vidu nečistoća vezanih za proces. Međutim, otkrivanje preostalih nečistoća može biti teško. Zato vam mi nudimo efikasnu analizu nečistoća vezanih za proces, ispitivanje preostalih nečistoća i analizu ostataka u biofarmaceutskim proizvodima. Kao rezultat toga, možemo da vam pomognemo da potvrdite da su nečistoće efikasno uklonjene u daljem procesu i da nisu prisutne u gotovom proizvodu.

Zašto treba da se odlučite za SGS-ovu analizu nečistoća i ostataka vezanih za proces?

Nudimo vam analizu nečistoća vezanih za proces, ispitivanje preostalih nečistoća i analizu ostataka u biofarmaceutskim proizvodima, kako bismo vam pomogli da:

  • analizirate nečistoće i zagađivače vezane za proces u vašim biotehnološkim ili biološkim proizvodima,
  • potvrdite efikasno uklanjanje nečistoća u daljem procesu,
  • potvrdite da nema nečistoća u vašem gotovom proizvodu,
  • otkrijete nečistoće u ćeliji domaćinu, uključujući proteine ćelije domaćina i dezoksiribonukleinsku kiselinu (DNK) ćelije domaćina,
  • razvijete specifične analize proteina ćelije domaćina za vašu ekspresivnu ćelijsku liniju,
  • dokažete da je proizvod bezbedan tako što ćete pokazati da su nečistoće ćelije domaćina na prihvatljivom nivou.

Pouzdana analiza nečistoća vezanih za proces od vodeće kompanije u domenu ovih usluga

Kao vodeća komanija u svetu u domenu analize nečistoća i ostataka vezanih za proces kada su u pitanju biofarmaceutski proizvodi, nudimo vam iskustvo, tehničku stručnost i stručnost u poznavanju zakonskih propisa i jedinstvenu globalnu mrežu koja vam je potrebna.

Nudimo vam širok spektar najsavremenijih instrumenata za hromatografiju i masenu spektrometriju, kao i veliko iskustvo u razvijanju metoda, i njihovom primenom metoda analize je optimizovana kada je u pitanju analiza nečistoća. Ovako optimimzovana metoda može se utvrditi ili kao test ograničenja ili kao potpuna validacija prema ICH Q2(R1) GMP-a.

Kontaktirajte nas još danas i saznajte više o našim uslugama analize nečistoća vezanih za proces.