Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Saznajte više o tome kako možemo da vam pomognemo.Kompanija SGS isporučuje klijentima rešenja po meri u ranim i odmaklim fazama kliničih ispitivanja.

Sa veoma iskusnim timom koji sačinjavaju rukovodioci projekata i CRA saradnici, možete se osloniti na kompaniju SGS kada su u pitanju blagovremeno završavanje Vašeg projekta, budžet i kvalitet koji premašuje međunarodne standarde.Naši rukovodioci projekata usredsređeni su na klijente i zaduženi su za klinički tim sve vreme trajanja vašeg kliničkog ispitivanja ili programa razvoja leka.

Uz standard kvaliteta i integriteta u čitavoj kompaniji, kompanija SGS podržava timsko vlasništvo za svako kliničko ispitivanje i posvećena je njegovom uspešnom izvršenju.

 • Naša služba za upravljanje projektom kliničkog istraživanja vam donosi:
 • Međunarodno i lokalno upravljanje i nadgledanje ispitivanja
 • Savetovanje u vezi programa kliničkog razvoja
 • Plan studije i pisanje protokola
  • Temeljne studije izvodljivosti i planove za procenu rizika za ocenjivanje u zemlji, uključujući:
  • Regulatornu sredinu
  • Učestalost bolesti
 • Pristup pacijentu
 • Kvalifikaciju i odabir kliničke lokacije 

Pristup na mreži statusu za prijavljivanje i projekcije kroz naš sistem za upravljanje kliničkim ispitivanjem (CTMS) 

 • Poslovanje sa kompanijom SGS daje vam prednosti koje premašuju čisto iskustvo i brojke.
 • Terapeutski specijalisti
 • Unakrsno-funkcionalni timovi nude prednosti u vidu efikasnosti i kvaliteta 
 • Mreža naših kancelarija poštuje iste standarde i procedure
 • Rasprostranjena upotreba jedinstvenog sistema za upravljanje ispitivanjima širom sveta
 • Besprekorna saradnja između svake kancelarije koja rukovodi ispitivanjima