Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Sa preko 25 godina iskustva i rada u tri laboratorije usaglašene sa GLP, SGS-ova služba za nauku o živim sistemima nudi farmakokinetičku analizu i bioanalitičke usluge sa posvećenim timom specijalista.

Farmakološke i biotehničke firme svih veličina su izabrale nas za preferencijalnog bioanalitičkog partnera. U SGS-u posedujemo stručno znanje vezano za razvojne de novo analize (uključujući imunoanalize), kao i za podršku analize rutinskih uzoraka velikih razmera, od predkliničkih do kliničkih studija.

Kako bismo podržali bioanalizu raznih klasa jedinjenja (uključujući peptide), u SGS-u nudimo tehnike i metode velikih razmera pružajući brzu bioanalizu velikog učinka. Naši procesi razvijanja metode su usmereni na tehnološke sposobnosti visokog protoka (npr. TurboFlow ekstrakcija, roboti za više ispitivanja).

U SGS-u nudimo više od 700 potvrđenih bioanalitičkih metoda koje su spremne za upotrebu uz veoma kratak početni period. Kriterijumi za validaciju poštuju smernice FDA-e (maj 2001.) i Konferencije Kristal siti (Crystal City Conference) (maj 2006.). Sve validacije su podešene prema zahtevima posebnog programa.

Analiza osušene mrlje od krvi

Tehnologija osušene mrlje od krvi (DBS) poseduje nekoliko prednosti za toksikokinetičku (TK) i farmakokinetičku (PK) analizu, što uključuje: smanjenu kolekciju uzoraka krvi, odsustvo obrade nakon prikupljanja, nizak biohazardni rizik, manje potrebnih kapaciteta za slanje i skladištenje uzoraka. Pored toga, analiza uzoraka može takođe da bude i pojednostavljena.

Klinička ispitivanja i postmarketing od rane do kasne faze

Široki spektar tehnika i metoda vam je dostupan za podržavanje bioanalize raznih klasa sastojaka. Posebna obrada uzorka i analitičke sposobnosti u kombinaciji sa naučnom stručnošću nam takođe omogućavaju pružanje brze bioanalize širokog obima:

 • masene spektrometrije;
  • 29 LC-MS/MS-a, 5 GC-MS-a;
 • imunoanalize;
  • razvoja jednostrukog naručenog imunotesta; 
   • EIA-e
   • radioimunotesta (RIA);
   • razvoja i validacije analiza biomarkera;
  • višestrukih prilagođenih imunotestova;
   • BD niza i kvantifikacija zrna od strane BD FACSCanto II + pribora za uzrorke visoke proizvodnje za kapacitet dubine od 96 i 384 mikrotiterske table koji rade uz pomoć BD FACSDIVA softvera, potpuno potvrđenih na osnovu 21 CFR pravila, deo 11;
   • razvoja i validacije analize biomarkera;
 • klasičnog HPLC-a;
  • 6 HPLC sistema opremljenih UV, fluoroscentnim i elektrohemijskim detektorima;
 • automatske pripreme uzoraka uz pomoć robotike (za uzimanje višestrukih uzoraka) ili tehnologije turbulentnog strujanja (kohezivne);
 • velikog kapaciteta skladišta uzoraka kombinovanog sa odličnim praćenjem uzoraka (skladište za 400.000 uzoraka i podjednaku podršku);
 • trenutne proizvodnje više od 200.000 ostvarenih uzoraka godišnje;
 • jednostavnog rukovanja i praćenje uz pomoć Watson LIMS-a.