Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Sa preko 25 godina iskustva, naša služba za životne nauke u SGS-u nudi ADME kliničke studije i potpunu analizu sa radiooznačenim smesama.

Mi u SGS-u predstavljamo vašeg idealnog partnera za profilisanje metabolita i studija o ravnoteži mase zbog sledećih integrisanih sposobnosti:

  • analiza i klinička ispitivanja izvedena u saradnji sa SGS-ovom jedinicom za I fazu u Belgiji;
  • ravnoteža mase uspostavljena u okviru šest do osam studija na ljudima godišnje;
  • studije o ljudskom metabolizmu uz pomoć napredne LC-MS/MS i drugih tehnologija (QTrap, QTof, TopCount);
  • tečno scintilaciono brojanje i sagorevanje uzoraka za utvrđivanje radiougljenika (studije o ravnoteži mase);
  • utvrđivanje proteinskog povezivanja;
  • HPLC sa mrežnim radio-detektorom i MS za metaboličko profilisanje;
  • analiza neoznačenih lekova uz pomoć LC-MS/MS;

Mikrodoziranje

U SGS-u izvodimo studije mikrodoziranja u našim kliničkim jedinicama i sarađujemo sa izabranim partnerom za analitički deo posla koji pruža veoma osetljivu analitiku (akceleratorsku masenu spektrometriju) potrebnu za merenje radioaktivnosti u biološkim uzorcima uzetih iz ovih kliničkih studija.