Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Standard ISO 15378 za materijale za primarno pakovanje medicinskih proizvoda razvile su zainteresovane strane u farmaceutskom sektoru da bi obezbedile sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) za isporučioce materijala predviđenog za pakovanje medicinskih proizvoda.

Kada sertifikujete svoje operacije prema standardu ISO 15378, umanjujete rizike, posebno one koji su u vezi sa kontaminacijom, zabunama ili greškama. Na ovaj način uveravate kupce da su vaši sistemi menadžmenta kvalitetom usaglašeni sa standardom.

SGS obezbeđuje pouzdanu i nezavisnu sertifikaciju za ISO 15378 za vašu proizvodnju materijala za pakovanje u farmaceutskoj industriji. Tokom provere pre sertifikacije, analiziramo vaše operacije, identifikujemo vaše najjače strane i ukazujemo na oblasti koje zahtevaju poboljšanje. 

SGS je vodeća svetska organizacija za sertifikaciju u farmaceutskom sektoru. SGS-ova svetska mreža proveravača poznaje vaše proizvodne procese i razume tačno značenje svih aspekata standarda. Standard ISO 15378:2006 obuhvata niz važnih smernica za sisteme menadžmenta kvalitetom za primarne proizvođače stakla, plastike, kaučuka, aluminijuma i drugih materijala koji se koriste za medicinska pakovanja, kao što su:

  • usaglašenost sa pravnim zahtevima,
  • prepoznavanje, smanjenje i kontrola rizika, uključujući kontaminaciju i greške u proizvodnji,
  • povećana efikasnost i ekonomičnost vaših operacija.

Angažujte SGS kada želite da pokažete da možete na kvalitetan način da obezbedite materijale za pakovanje za farmaceutsku industriju i povećate bezbednost pacijenata. Odmah nam se javite da biste više saznali o sertifikaciji za standard ISO 15378 – Primarno pakovanje medicinskih proizvoda.