Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Održavanje bezbednosti i kvaliteta proizvoda od najveće je važnosti u farmaceutskoj industriji.

Sertifikacija dobre distributivne prakse (GDP) za farmaceutske proizvode pokazuje vašu posvećenost dobrim distributivnim praksama i kvalitetu u svakom aspektu vaše usluge.

Dobra distributivna praksa (GDP) je sistem kvaliteta za skladišta i distribucione centre namenjene medicinskim proizvodima. Međunarodno prihvaćena pravila farmaceutske GDP predviđaju da distributeri farmaceutskih proizvoda moraju da usklade svoje funkcionisanje sa standardima. Šema obezbeđuje da kroz ceo lanac snabdevanja funkcionišu konzistentni sistemi menadžmenta kvalitetom, od početne isporuke sirovina u proizvodne pogone do finalne otpreme gotovih lekova krajnjem korisniku. Nezavisna ocena usaglašenosti prema zahtevima međunarodne GDP je najdelotvorniji način utvrđivanja da je vaš sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa smernicama GDP.

SGS je svetski priznat lider u sertifikacijama u farmaceutskom sektoru. Tokom procesa sertifikacije farmaceutske GDP, naši visokokvalifikovani proveravači analiziraju vaše procese i politike prema onim koje imaju vaši partneri u lancu snabdevanja, kako bi osigurali da isporučujete proizvode konzistentno dobrog kvaliteta, kao određeni proizvođač farmaceutskih proizvoda.

Važeća GDP sertifikacija od SGS-a pokazuje da je vaša organizacija posvećena kvalitetu u svakom aspektu vaše usluge i da je bitan partner lanca snabdevanja zdravstvene zaštite. Kontaktirajte nas da biste saznali više o dobroj distributivnoj praksi za procese farmaceutske industrije.