Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge Excipact sertifikacije –omogućite bezbednost pacijenata kroz kvalitet snabdevača.

Sertifikacija farmaceutskih ekscipijenata, kroz Excipact™ akreditaciju, je dobrovoljna međunarodna šema u sertifikaciji drugih nezavisnih proizvođača, snabdevača i distributera farmaceutskih ekscipijenata širom sveta.

Excipact sertifikacija vam omogućuje da pokažete da vaše operacije ispunjavaju minimum uslova dobre proizvođačke prakse (GMP) i/ili dobre distributerske prakse (GDP) za ekcipijente. Takođe vam omogućuje da se uverite u usklađenost drugih aktera u lancu nabvke, smanjujući potrebu za dupliranjem provera, što će vam uštedeti i vreme i novac. Prhvataju je sve glavne zainteresovane strane, uključujući odgovarajuće nadležne organe na globalnom nivou - Evropsku uniju (EU), Agenciju za hranu i lekove Sjedinjenih Država (FDA), Agenciju za lekove i zdravstvene proizvode Velike Britanije (MHRA) - međutim, ona nije zamena za regulatornu inspekciju, kada je potrebno.

Uz globalnu mrežu iskusnih proveravača, možemo da procenimo vaš rad u odnosu na standarde i da, po uspešnom završetku, odobrimo Excipact sertifikaciju, dajući pristup sledećem:

  • sigurnijem, pouzdanijem i transparentnijem farmaceutskom lancu nabavke
  • uštedi na troškovima tako što će se smanjiti teret provere i za potrošača i za dobavljača, a da se kvalitet ne žrtvuje

Direktiva za falsifikovanje lekova u Evropi postavlja izričite uslove za nosioce dozvole za promet lekova (MAH), kako bi procenili GMP u proizvodnji i GDP u distribuciji ekscipijenata od strane nezavisnih kompanija. Organizacije koje dobiju Excipact sertifikaciju svojim klijentima mogu da daju pristup u svoj izveštaj provere, kao i u bilo koju aktivnost nadzora, time što ispunjavaju ovaj uslov. Postoje slični uslovi od FDA u SAD-u.

Saznajte kako naše usluge sertifikacije farmaceutskih ekscipijenata mogu da vam pomognu u poslovanju. Kontaktirajte svoju lokalnu SGS kancelariju još danas.