Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

U 1995. je evropsko udruženje za kozmetičke, higijenske i parfemske proizvode COLIPA uvelo smernice za bezbednost, alternativne procedure ispitivanja, javno obrazovanje i dobru proizvođačku praksu kozmetičkih firmi koje trguju u zemljama članicama Evropske unije (EU).

Danas direktiva EU o kozmetičkim proizvodima udruženja COLIPA predstavlja interese više od 2000 odgovornih proizvođača kozmetičkih proizvoda – od velikih korporacija do malih porodičnih preduzeća.

Sve kozmetičke proizvode mora da registruje COLIPA pre plasiranja na evropsko tržište. Pre registracije od strane udruženja COLIPA, kontrolori unutar svake zemlje članice Evropske unije pregledaju procene bezbednosti novih kozmetičkih proizvoda i proveravaju proizvode koji su već na tržištu. Provera prema zahtevima udruženja COLIPA važan je prvi korak za firme koje žele da trguju kozmetičkim proizvodima na tržištu EU. SGS je stekao svetski ugled u sprovođenju sveobuhvatnih provera prema brojnim međunarodnim direktivama o bezbednosti kozmetičkih proizvoda, uključujući udruženje COLIPA.

Visoko kvalifikovani i nezavisni SGS proveravači sprovode sveobuhvatne provere proizvoda i dobre proizvođačke prakse prema zahtevima udruženja COLIPA kako bi vaši kozmetički proizvodi bili usaglašeni pre nego što ih prijavite za registraciju.

Kozmetička industrija je jedan od sektora evropske ekonomije koji se najbrže razvija. SGS provera prema zahtevima za bezbednost udruženja COLIPA (1995) daje vam sigurnost da će vaši kozmetički proizvodi uspešno pronaći svoje mesto na tržištu EU.