Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Odredite proveru i sertifikaciju vaše organizacije prema AS/EN 9100 sa SGS-om, nezavisno od konkurencije.

Vazduhoplovna industrija mora da zadovolji najviše nivoe bezbednosti, bez obzira da li radite u projektovanju i proizvodnji ili nudite usluge remonta i popravki. Kvalitet u vazduhoplovnoj industriji, od komercijalne do vojne, meri se prema seriji standarda AS/EN 9100.

Standardi vazduhoplovne industrije AS/EN 9100, koje je razvila Grupacija za kvalitet u vazduhoplovstvu (IAQG), pokrivaju ceo lanac snabdevanja. To obuhvata kompanije koje projektuju i proizvode opremu i snabdevaju priborom ili zamenskim delovima, kao i one koje nude isporuku i održavanje ili usluge remonta i popravki. Standardi su univerzalno prihvaćeni, ali u različitim zemljama imaju različite nazive. AS 9100 se koristi u Americi, EN 9100 u Evropi, a u azijsko-pacifičkom regionu JISQ 9100.

Pridruženi standardi

AS/EN 9100 je centralni standard za sertifikaciju u vazduhoplovstvu, ali takođe možemo da vas vodimo kroz pridružene standarde, koje je objavilo Udruženje vazduhoplovnih inženjera, a koji se odnose na različite segmente delatnosti, po potrebi:

  • AS/EN 9110 – za organizacije za održavanje i popravke
  • AS/EN 9120 – za trgovce i prolazne distributere
  • AS 9003 – za eksterne pružaoce usluga kontrolisanja i ispitivanja sistema kvaliteta

Pored usluga sertifikacije, nudimo detaljnu obuku za objašnjenje zahteva standarda AS/EN 9100 i pridruženih standarda menadžmenta kvalitetom. Kontaktirajte svoju lokalnu kancelariju SGS-a, kako biste saznali raspored kurseva za vaš region.

Takođe nudimo odabir usluga koje mogu da vam pomognu u menadžmentu kvalitetom i da razviju kulturu stalnih poboljšavanja.

  • Provera i setifikacija vaših QMS sistema istovremeno sa drugim sistemima menadžmenta koje primenjujete
  • Rešenja prilagođenih provera prema vašim kriterijima performansi kvaliteta. SGS može da pomogne u izgrađivanju kriterijuma ili da jednostavno proveri performanse prema postojećim merilima

Pokažite svoju privrženost standardima u vazduhoplovstvu SGS proverom prema standardu AS/EN 9100.