Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS sertifikacija sistema menadžmenta – osigurajte performanse procesa i sistema i dokažite da je vaš lanac vrednosti u potpunosti usaglašen.

Prilikom pružanja usluga, proizvodnje sirove robe ili proizvodnje i prodaje proizvoda, morate da primenjujete niz uspešnih sistema za upravljanje pitanjima od kritičnog značaja za poslovanje. Morate da vodite računa o tome da su vaši sistemi usaglašeni sa najnovijim zahtevima – od pitanja kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu do upravljanja energetskom efikasnošću.

Zato vam nudimo veliki izbor provera i sertifikacija kako biste unapredili procese i sisteme i dokazali usaglašenost celog lanca vrednosti.

Kao vodeća svetska organizacija za sertifikaciju sistema menadžmenta, nudimo vam nenadmašno iskustvo, stručnost i resurse. Uz pomoć jedinstvene svetske mreže stručnjaka, možemo da vam ponudimo specijalizovane proveravače koji garantuju doslednost i govore vašim jezikom. Kao telo za sertifikaciju sa najviše akreditacija na svetu, možemo da vam omogućimo i usaglašenost sa relevantnim regulatornim zahtevima, bez obzira na to gde poslujete.

Stoga možemo da vam omogućimo da dobijete sertifikacije za sisteme menadžmenta i usaglašenost u skladu sa nizom standarda za sisteme menadžmenta, kao što su ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 i mnogi drugi.