Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova izrada tehničke dokumentacije - integrisana usluga koja uključuje tehničko pisanje, ilustrovanje i prevođenje, sve u saglasnosti sa zakonskim zahtevima.

Proizvodnja jasne tehničke dokumentacije za vaše proizvode ili potrebe vašeg softvera zahteva složeno upravljanje nekolikim disciplinama. Pored toga, potrebno je da osigurate da vaša dokumentacija ispunjava spektar zakonskih zahteva. Naše usluge izrade tehničke dokumentacije pokrivaju sve aspekte procesa za vas - od planiranja i proizvodnje do izdavanja finalnih dokumenata u saglasnosti sa zahtevanim standardima.

Zašto koristiti SGS-ove usluge izrade tehničke dokumentacije?

Pružamo kompletnu, integrisanu uslugu, omogućujući vam da:

 • imate koristi od kompletnog rešenja tehničkog dokumenta, uključujući tehničko pisanje, prevođenje, ilustrovanje i završne usluge, i sve to prilagođeno vašim potrebama;
 • izbegnete proizvodnju dokumenata koja je vremenski zahtevna i složena, tako da možete da se fokusirate na vašu osnovnu delatnost;  
 • budete usaglašeni sa svim nacionalnim i međunarodnim standardima, kao i sa specifikacijama koje su lokalne ili povezane sa kompanijom.

Pouzdana tehnička dokumentacija visokog kvaliteta

Nudimo pouzdano iskustvo, stručnost i resurse svetski poznatog izvršioca usluga izrade tehničke dokumentacije. Od pisanja i uređivanja do ilustrovanja, prevođenja i proizvodnje, pratimo stroge procedure za osiguranje kvaliteta kako bismo obezbedili da vaša tehnička dokumentacija bude najvišeg kvaliteta. Takođe, primenjujemo međunarodni S1000D standard. To nam omogućava da vam pružimo dobro strukturisanu XML dokumentaciju za industrijsku opremu, koristeći standardnu bazu podataka.

Naše usluge izrade tehničke dokumentacije uključuju:

 • tehničko i naučno prevođenje na sve jezike;
 • tehničko ilustrovanje visokog kvaliteta, atraktivne animacije i profesionalne prezentacije;
 • tehničko pisanje i uređivanje iz širokog spektra izvornih materijala, uključujući specifikacije projekta, inženjerska dokumenta, sheme, mehaničke nacrte i postojeće verzije dokumentacije;
 • proizvodnju svih tipova tehničke dokumentacije, kao što su uputstva za softver, za operatera, za održavanje i popravku, kao i za kataloge rezervnih delova;
 • integrisanje dokumentacije u softver ili njeno objavljivanje na Internetu;
 • uređivanje informacija o obuci vezanoj za proizvod;
 • pripremu materijala za kurs i obuku na licu mesta;
 • aplikacije za obuku koje se zasnivaju na upotrebi računara (CBT), uključujući elektronsko učenje i tehničku interpretaciju tokom obuke.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali kako naše usluge izrade tehničke dokumentacije mogu da upravljaju svim aspektima ovog procesa za vas i obezbede njenu potpunu usaglašenost sa zakonskim zahtevima.