Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Univerzalno usvojeni AS/EN 9100 standard za sisteme menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovnoj industriji pokriva kompletan lanac nabavke u vazduhoplovnoj industriji, uključujući firme koje projektuju i proizvode opremu, nabavljaju dodatnu opremu ili zamenske delove i nude usluge nabavke i održavanja ili remonta i popravke.

Razvijen je niz standarda koji se odnose na sektore u okviru ove industrije. AS/EN 9120 je standard za sisteme menadžmenta kvalitetom koji se odnosi na ocenjivanje dobavljača u vazduhoplovnoj industriji. AS/EN 9120 standard je razvijen za distributere komponenti sa skladišta u vazduhoplovnoj industriji ili za distributere koji preprodaju, distribuiraju i skladište vazduhoplovne komponente. Sertifikat za AS/EN 9120 vašim partnerima u vazduhoplovnoj industriji ukazuje na to da razumete standard, ispunjavate njegove zahteve i vodite računa o bezbednosti letelica. Svetska mreža SGS proveravača u vazduhoplovnoj industriji sprovodi nezavisne, širom sveta priznate sertifikacije za AS/EN 9120 i provere dobavljača i distributera delova za letelice širom sveta.

Mi smo vodeća svetska organizacija za sertifikaciju, proveru i verifikaciju. Sveobuhvatnim i opsežnim iskustvom u vazduhoplovnoj industriji mi verifikujemo da vaše operacije ispunjavaju zahteve AS/EN 9120 standarda. Naši visokokvalifikovani proveravači temeljno poznaju ovaj standard. Oni vode računa o tome da razumete standard, kao i način na koji on utiče na vaše radne procedure.

Mi smo vodeća organizacija za sertifikaciju standarda u vazduhoplovnoj industriji, kojoj klijenti veruju. Uz usaglašavanje sa zahtevima AS/EN 9120 standarda, preporuke naših proveravača će doprineti vašem efikasnijem i ekonomičnijem poslovanju.

Postanite naši partneri i obezbedite sertifikat za AS/EN 9120 kao potvrdu vaše kompetentnosti u vazduhoplovnoj industriji. Pozovite odmah naš tim od poverenja.