Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usaglašenost sa EMC Direktivom je obavezan uslov za CE oznaku u okviru Evrope i brzo postaje obavezna za sve veći spektar usluga za zemlje izvan EU, kao što su SAD ili Azija.

Kao obavešteno i akreditovano sertifikaciono telo možemo podržati vašu primenu propisa EMC. Naše usluge obuhvataju ispitivanje, sertifikaciju i akreditaciju vašeg proizvoda u odnosu na razvoj prototipova i prethodnih testova, do nadzora proizvoda i potencijalno izdavanja EMC sertifikacione oznake od strane SGS-a.

Naša svetska mreža laboratorija ima mogućnost ispitivanja za EMC za:

 • Radio i telekomunikacionu opremu
 • Automobilsku elektroniku
 • Medicinske uređaje
 • IT opremu
 • Domaće i komercijane proizvode
 • Aparate za domaćinstvo i električne alate (domaće i industrijske)
 • Svetiljke
 • Laboratorijsku opremu
 • Električne igračke
 • Proizvode teške industrije
 • Građevinske mašine i opremu
 • Bezbednosne sisteme i alarme
 • Železničku opremu
 • Proizvode za zdravlje, kondiciju i lepotu
 • itd.

Direktiva EU br. 89/336/EC postavlja pravila za svu opremu i sisteme koji koriste električnu energiju, od proizvoda na baterije do instalacija visokog napona. Postoje neki izuzeci za proizvode koji imaju sopstvene kriterijume EMC.

 • Medicinska sredstva (EU direktiva 90/385/EC, 93/42/EC i 98/79/EC)
 • Aspekti emisija motornih vozila (EU direktiva 72/245/EC)
 • Neautomatski instrumenti za merenje (EU direktiva 90/384/EC)
 • EMC Direktiva za automobile (95/54/EC)
 • Traktori
 • Samostalno napravljena oprema za amaterske radio predajnike
 • itd.

Kontaktirajte SGS da biste saznali kako naše usluge za EMC Direktivu mogu da podrže vaše poslovanje.