Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge sertifikacije otpornosti na eksploziju koje pruža kompanija SGS otvaraju vrata globalnog tržišta za opremu koja je predviđena za upotrebu u eksplozivnim okruženjima.

Oprema i zaštitni sistemi koji su predviđeni za upotrebu u ekspozivnim okruženjima moraju biti usaglašeni sa nekoliko propisa, standarda i direktiva da bi se njima moglo trgovati širom sveta. Naše usluge sertifikacije otpornosti na eksploziju pružaju vam usluge procene usaglašenosti od strane nezavisnih kompanija, kao i pristup različitim šemama sertifikacije, uključujući ATEX, TR, CU, USTC (SAD i Kanada), MSHA i IECEx, u cilju globalne trgovine.

Nudimo kompletnu podršku i stručnost specijalista širom sveta u sledećim oblastima za opreme za eksplozivna okruženja:

  • verifikacija projekata
  • kontrole i provere
  • testiranje opreme i komponenata
  • procene rizika;
  • Sertifikacija

Sa našim brojnim nacionalnim i međunarodnim akreditacijama, možemo vam pomoći da dobijete odobrenja za više država. U Evropskoj Uniji oprema mora posedovati sertifikat u skladu sa ATEX direktivom 94/9/EC. To se odnosi na novu opremu, komponente, sigurnosne uređaje, kontrolne uređaje i regulatorne uređaje. To se odnosi i na polovnu opremu koja se prvi put uvozi u Evropu.

U Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, Jermeniji i Kirgistanu oprema otporna na eksploziju mora da bude usaglašena sa TR CU standardima otpornosti na eksploziju. Ruski standardi otpornosti na eksploziju harmonizovani su sa IEC standardima, kao i sa evropskim ATEX 95 i ATEX 137 direktivama i odgovarajućim evropskim standardima (EN).

Ukoliko oprema poseduje sertifikate u skladu sa standardima ATEX, IECEx, UL, FM ili CSA, proces verifikacije za dobijanje sertifikata o usaglašenosti sa TR CU standardima otpornosti na eksploziju može biti ograničen na pregled dokumentacije, bez dodatnog laboratorijskog testiranja.

Severna Amerika

Pristup tržištu Severne Amerike podleže odgovarajućim odobrenjima u skladu sa relevantnim sigurnosnim zahtevima za datu opremu. Sertifikat IECEx se može prihvatiti kao osnova za opremu koja će se ugraditi u zoniranim oblastima (NEC 505), što je u skladu sa međunarodnim sistemom, ali nije u potpunosti kompatibilno sa jedinstvenim severnoameričkim sistemom podele (NEC 500).

Evropa

Postoji nekoliko procedura za procenu usaglašenosti. Konkretno u Evropi, ATEX direktiva za proizvode priznaje različite procedure u skladu sa ozbiljnošću obuhvaćenog rizika (u skladu sa kategorijom opreme). Jedinstveni evropski identifikacioni simbol za ATEX opremu (stilizovano "Ex" sa šestougaonikom) koristi se i za sertifikovanu i za nesertifikovanu opremu.

Naše neprevaziđeno iskustvo, stručnost i resursi čine nas prvim izborom klijenata koji žele da dobiju sertifikat o otpornosti na eksploziju u svim delovima sveta.

Kontaktirajte lokalno predstavništvo kompanije SGS da biste saznali više o našim uslugama sertifikacije otpornosti na eksploziju.