Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

O

Počinje

23. sept. 2013., 10:00

Završava se

24. sept. 2013., 15:30

Mesto održavanja događaja

Beograd, Srbija

Od 23. do 24. septembra 2013. godine, u prostorijama Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, velika sala CESO, održaće se kurs za interne proveravače (work shop) integrisanih sistema menažmenta - ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000. Kurs se održava u saradnji Privredne komore Srbije i SGS-a Beograd čiji će predavači održati navedeni kurs.

Kurs je namenjen svima koji u svojim organizacijama treba da sprovode interne obuke sa stanovišta sistema kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti na radu; rukovodiocima koji bi trebalo da se upoznaju sa principima provere kako bi se ista sprovela u matičnim organizacijama i kod isporučioca

Teme koje će biti obuhvaćene:

  • Upoznavanje sa standardima serije ISO 9000, ISO 14000 i OHSAS 18000
  • Planiranje procesa provere sistema menadžmenta
  • Utvrđivanje stanja dokumentacije i primena sistema mendžmenta
  • Razlikovanje značajnih i manje značajnih neusaglašenosti prema zahtevima standarda
  • Primena različitih metoda i tehnika provere sistema menadžmenta
  • Efikasno komuniciranje tokom pripreme i realizacije interne provere sistema menadžmenta
  • Prikazivanje utvrđenih rezultata interne provere sistema menadžmenta
  • ISO 19011:2011, PAS 99

 Predavači kursa su eksperti u oblasti provera integrisanih sistema menadžmenta, gospodin Mirko Gavrilović i gospodin Dejan Curović iz SGS Beograd 

Cilj seminara : usvajanje stručnih i upravljačkih znanja i veština od značaja za spovođenje interne provere u svojim ili organizacijama isporučioca. 

 

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanom seminaru.