Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS MultiTrace vam omogućava da ispitate svoje zemljište i vodu na stotinu zagađivača u jednoj brzoj analizi. Pozovite naš stručni tim za ispitivanje životne sredine još danas.

SGS MultiTrace® je brza, višekomponentna analitička metoda ispitivanja koja nudi široku analizu stotina zagađivača sadržanih u uzorcima zemljišta i podzemnih voda. Ona vam omogućava da sprovedete preliminarnu i temeljnu ekološku istragu kvaliteta vaše zemlje. Ova ubrzana integrisana metoda ispitivanja vam obezbeđuje rezultate u roku od pet dana. MultiTrace će čuvati interese vašeg poslovanja, pomažući vam u boljem informisanju o istoriji vašeg terena i ublaživanju rizika u sklopu početnih faza vašeg projekta.

Naša vrhunska tehnologija testiranja ispituje niske nivoe sa obimne liste mikrozagađivača i dugotrajne organske zagađivače (POPs), kao i druge materije. 350 ciljnih smesa se pažljivo biraju i stalno pregledaju i ažuriraju, kako bismo utvrdili da uključuju sve ono što traži prisutno lokalno i međunarodno zakonodavstvo. Mi takođe uključujemo one materije za koje predviđamo da će biti uzete u obzir na osnovu budućih propisa životne sredine.

MultiTrace je alat za procenu realnog rizika, akreditovan prema međunarodnim standardima i procenjen kao konkurentan. Rezultati testova vam nude objektivnu i naučnu osnovu za dalje i usredsređenije istrage zemljišta i podzemnih voda, ukoliko je to potrebno.

Dopustite našem iskusnom i obrazovanom timu da se pobrine za vaše testiranje životne sredine. SGS MultiTrace je pravo rešenje za brzu analizu širokog spektra zagađivača. Pozovite nas još danas.