Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge nadgledanja terena obuhvataju procenu potencijala i efikasnosti prirodnog slabljenja zagađivača u vašem zemljištu i vodi. Pozovite nas sada za više detalja.

Eliminisanje zaraze iz zemljišta i podzemnih voda može da podrazumeva korišćenje spoja isprobanih i pouzdanih tehnika. Jedna od onih koji se koriste u zadnjim fazama remedijacije jeste prirodno slabljenje. Koristeći jeftinu i prirodnu tehniku, mi možemo da vam pomognemo da procenite uspešno finalno eliminisanje zagađivača sa vašeg terena i okoline.

Prirodno slabljenje je proces koji se javlja u prirodi. Odnosi se na prirodnu transformaciju određenih zagađivača (na primer, hidrokarbonata ili rastvarača) hemijskom degradacijom. Pažljivim nadgledanjem i testiranjem ovog procesa na licu mesta, mi možemo da utvrdimo koju ulogu ono igra u uspešnoj remedijaciji.

Redovno nadgledanje ima presudnu ulogu za uverenje da ono radi u službi smanjenja zaraze u životnoj sredini. Naša služba za nadgledano prirodno slabljenje vam pomaže u verifikaciji smanjenja zaraze.

Koristeći najnovije specijalističke tehnike za softver i modelovanje, naši stručnjaci mogu takođe da tumače hemijske i biohemijske reakcije slabljenja. Mi možemo da simuliramo ponašanje zagađivača, integrišući druge faktore koji doprinose uslovima slabljenja.

Ukoliko je potrebna dalja remedijacija, steći ćete ažurirane podatke koji će pokazati gde se tačno nalaze problematične oblasti, tako da možete da date prednost odgovarajućem planu akcije.

Pozovite naš iskusni tim još danas da saznate više o nadgledanju prirodnog slabljenja na vašem terenu.