Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS primenjuje tehnike modelinga podzemnih voda kako bismo pomogli u zaštiti podzemnih voda simulacijom njihovog odvodnjavanja i toka, kao i predviđanjem rizika od širenja zaraze. Pozovite još danas naše akreditovane hidrogeološke stručnjake da saznate više.

Sistemi podzemnih voda mogu da budu složeni i teški za određivanje. Međutim, u cilju zaštite zaliha podzemnih voda, od velike je važnosti posedovanje detaljnih informacija o obrascu toka i navodnjavanju, kako bismo predvideli potencijalno proširenje zaraze. U mnogim situacijama je korisno znanje o ponašanju akvifera, pre svega vezano za njegovu brzinu toka, skladištene kapacitete i permeabilnost. Mi možemo da vam pružimo ove informacije o vašem terenu, uz pomoć modelinga podzemnih voda i simulacije potpovršinskog toka.

Spektar našeg vrhunskog softvera za računarski modeling nam omogućava da odredimo brzinu vaše vode i verovatnoću rizika od zagađenja koji bi zahvatili bunarske otvore, reke i jezera. Mi primenjujemo razne istrage na terenu, od bušenja i pumpanja i testova praćenja do ubrizgavanja pronalazača koji nam omogućuju prikazivanje simulacije podzemnih voda, vizualizujući lokalne osobine vodenog toka.

Na osnovu podataka sa terena, mi pravimo numerički i višeslojni model koji predstavlja vaše hidrogeološko stanje, uključujući barijere, odvodnjavanje i sisteme ishrane. Prateći podatke zajedno sa informacijama kao što su one o padavinama, filtraciji i curenju vode, mi možemo da temeljno predstavimo tok podzemnih voda.

Podešavanje vaših podataka sa terena omogućava nam simulaciju različitih obrazaca vodenog toka. Dodavanjem informacija o slivu ili odvodnjavanju, mi možemo da predvidimo moguću stazu pomeranja zaraze i druge scenarije za procenu rizika.

Moguće upotrebe modela podzemnih voda su neograničene. Informacije mogu da budu korisne u uspostavljanju plana za zaštitu akvifera, u pomoći u inžinjerskim radovima ili povećanju zaliha vode.

Razgovarajte sa nama još danas – naši hidrogeološki stručnjaci će imati plan koji odgovara vašim poslovnim potrebama.