Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Karakterizacija akvifera koju vrši SGS vam pomaže da efikasno upravljate rizicima povezanim sa zagađenjem vode.

Pozovite još danas naše hidrogeološke stručnjake da saznate više.

Zagađenost podzemnih voda na lokaciji, može da predstavlja složen problem. Složenost sistema podzemnih tokova znači postojanje rizika da bilo kakva kontaminacija može da se proširi van granica vaše lokacije. Možemo vam pomoći da upravljate ovim rizicima putem naše službe za karakterizaciju akvifera. Ranim ispitivanjem možemo pomoći da se ograniči disperzija vode i upravlja uticajem zagađenja podzemnih voda.

Radi naglašavanja karakteristika vode, naša terenska ispitivanja podzemnih voda mogu uključivati pumpanje, trasiranje i upotrebu markera za vizuelno obeležavanje vodenog toka. Procenjujemo brzinu vode da bismo odredili za koliko vremena će kontaminanti preći granice parcele i dopreti do kaptažnih bunara, reka i bara.

Rezultati karakterizacije akvifera su integrisani u konceptualni model lokacije, uzimajući u obzir lokalnu hidrogeologiju - porozni akvifer, ispucali akvifer, karstifikovane zone, prisustvo hidrogeoloških barijera i još mnogo toga. Studija nam omogućava da razmotrimo odgovarajuće tehnike upravljanja rizikom ili remedijacije koje odgovaraju vašoj situaciji sa vodom.

Pozovite još danas naš akreditovani tim da saznate više o našoj službi za karakterizaciju akvifera i zagađenje podzemnih voda.