Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova studija o sudbini zagađenja i transportu mogu da odrede put za kretanje zagađivača kroz vašu lokaciju, procenjivanjem svih tipova i formulisanjem pogodnog plana za sanaciju. Pozovite naš tim još danas da saznate više.

Zagađivači na vašoj lokaciji kao što su metali, hlorisani rastvori, ugljovodonici i pesticidi i tako dalje, mogu se kretati i proširiti na vašoj lokaciji, kao i na okolne slivove, reke ili zaštićene akvifere. Neki mogu biti u čvrstom stanju, ali sa mogućnošću da budu rastvoreni ili apsorbovani, ubrzavajući tako njihovo širenje u zemljište i podzemne vode.

Najbolji način za sprečavanje širenja zagađenja je da budete svesni o različitim brzinama kretanja različitih zagađivača prisutnih na vašoj lokaciji. Sudbina zagađivača i ispitivanje transporta pomažu u dobijanju dragocenog razumevanja o ponašanju zagađivača u vašim podzemnim vodama.

Korišćenje trodimenzionalnog hidrogeološkog modelovanja za simulaciju ponašanja zagađivača u podzemnim vodama nam daje mogućnost da procenimo prirodne modele umanjivanja kontaminacije vode. Koristeći najnovije programe za modelovanje mi integrišemo lokalni geološki i hidrogeološki kontekst, padavine, uslove infiltracije i atenuacije i korišćenju kinetike podzemnih voda za modelovanje biohemijske reakcije.

Naša ispitivanja će nam omogućiti da predložimo pogodan metod za sanaciju, i stalni plan praćenja u skladu sa vašom situacijom. Pozovite nas još danas da biste saznali više o tome kako da pratite i kontrolišete zagađenje na vašoj lokaciji.