Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Pozovite još danas SGS tim za životnu sredinu kako biste bili sigurni da vaša emisija otpadnih voda nema uticaja na okruženje i prirodnu vodu.

Koristimo obradu uzoraka biotičkog indeksa za testiranje na organizme u prirodnoj vodi (reke, jezera) i sedimentu, za određivanje kvaliteta vode i bilo kakvog potrebnog tretmana prečišćavanja.

Biodiverzitet u tokovima je znak zdrave životne sredine. U kontaminiranoj prirodnoj vodi, prisustvo različitih organizama variraće u zavisnosti od njihove otpornosti na zagađenje. Određivanje broja ovih vrsta je osnova identifikacije po biotičkim indeksima. Iako fizičko-hemijske analize ukazuju na skorašnje zagađenje, biotički indeksi su svedoci dugotrajnog zagađenja.

Biološki podaci mogu biti složeni i teški za analiziranje. Korišćenjem tehnika kao što su biotički indeksi, u mogućnosti smo da vam predstavimo precizne podatke koje je lako razumeti.

Koristimo biotičke indekse za identifikaciju i procenu:

  • Prisustva beskičmenjaka, oligoheta, dijatoma i fitoplanktona.
  • Uticaja ispuštanja otpadnih voda  
  • Zdravlja vodenih ekosistema

Naši timovi za životnu sredinu su iskusni u širokom spektru bioloških usluga. Ako naši rezultati pokažu poremećaje ekosistema, možemo vam pružiti ekološka istraživanja i čitav spektar rešenja za rešavanje problema.

Sa našim akreditovanim timovima i međunarodno priznatim laboratorijama, možemo vam pomoći da ispunite sve nacionalne i međunarodne propise za čistoću vode i da minimizirate količine otpadne vode i ispuštanja zbog vaših industrijskih aktivnosti.

Pozovite još danas naš tim i otkrijte kako vam možemo pomoći da obezbedite plan ekološkog upravljanja koji optimizira vaše poslovne operacije i minimizira uticaj na životnu sredinu.