Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge životne sredine obuhvataju sprovođenje uzimanja uzoraka balasne vode, kao deo našeg spektra usluga za obezbeđenje bezbedne morske životne sredine. Pozovite naš tim još danas.

Balasna voda, koju koriste brodovi, može da prenese neželjene morske vrste i mikroorganizme, koji mogu da naude domaćim vrstama. Može takođe postati kontaminirana i zagaditi vode za ribolov sa sedimentnim ili stagnatnim otpadom. Uzimanje uzoraka balasne vode, praćeno detaljnom analizom, je jedini način da se osigura da se vaše brodske aktivnosti sprovode na čist i bezbedan način.

Naše mobilne laboratorije za uzimanje uzoraka balasne vode su smeštene u lukama širom sveta i obezbeđene sa lokacijama za testiranje, kako bi osigurale brzo dobijanje vaših rezultata. Mi koristimo samo najnovije uređaje za uzimanje uzoraka - kao što su ručni kablovi ili reel sampler-i ili sistemi za uzimanje uzoraka instalirani na brodu - obezbeđujući da naš spektar opreme bude odgovarajući čak i za najteže lokacije.

Mi uzimamo uzorke vaše balasne vode u pripremi za detaljno ispitivanje, kao deo našeg spektra usluga da bismo vam ponudili isplative načine za sprečavanje zagađenja mora. Osnovni parametri uzimanja uzoraka obuhvataju: temperaturu, salinitet, organske materije, hlorofinil, pražnjenje i naslage, zoološke i fitoplanktone. Možemo pratiti zdrave planktone i nivoe živih organizama u moru prema međunarodnim standardima životne sredine.

Rezultati se prikazuju korišćenjem najnovije tehnologije za prikazivanje i izveštaji mogu biti korišćeni za ispunjenje dobrovoljnih i obaveznih normativa.

Mi takođe vršimo nezavisnu potvrdu za učinke, isplativost i bezbednost komercijalnih tehnologija i bioloških obrada za upravljanje balasnom vodom, obradu i dekontaminaciju. Naša ispitivanja daju informacije za kreiranje postupaka za obradu, u cilju smanjenja štete po životnu sredinu, izbegavanja budućih troškova i kontrolu za rešenja za upravljanje balasnim vodama.

Uz naše laboratorije za uzimanje uzoraka i ispitivanje širom sveta, vi nikad niste previše daleko od naših akreditovanih i međunarodno renomiranih laboratorija. Pozovite naš tim još danas za plan za upravljanje balasnim vodama, usklađen sa potrebama vaše flote.