Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Šta god da proizvodite, veoma je bitno da se pobrinete za bezbednost.

Vodjenje računa da su vaši proizvodi u skladu sa odredbama za bezbednost proizvoda i da ne sadrže nikakve opasne materije je osnovno za njihovo uvođenje u lanac snabdevanja ili na tržište. Trgovina često zavisi od dokaza usaglašenosti i bezbednosti proizvoda, neposedovanja pravog ispitivanja, verifikacije i sertifikacije na jednom mestu koje može da dovede do odlaganja, a u nekim slučajevima i do štete vaše donje granice.

Mi u SGS-u znamo da vam treba bezbednost proizvoda koju garantuje nezavisna, nepristrasna treća strana. Mi ćemo testirati vaš proizvod i vaše procese i koristićemo našu međunarodnu mrežu laboratorijskih pogona kako bi vam obezbedili potrebnu verifikaciju. Mi nudimo brzu, stručnu uslugu sa nivoom transparentnosti koja vas uverava da su vaši proizvodi u skladu sa postojećim pravilima i odredbama.

Naši specijalistički timovi za bezbednost su locirani svuda u svetu i poseduju iskustvo u svakoj grani industrije i svakom sektoru, tako da mogu da pruže uslugu kojoj sa sigurnošću možete da verujete da će vaš proizvod ispunjavati sve potrebne odredbe za bezbednost.

Ukoliko Vaše poslovanje obuhvata tretiranje otpadnih proizvoda koji se mogu klasifikovati kao opasni, mi nudimo čitav spektar usluga kako bi osigurali da je Vaš otpad efikasno zbrinut i u skladu sa najnovijim odredbama.

Zaštitite životnu sredinu i svoju poslovnu reputaciju – pozovite naše iskusne timove još danas da iskoristite naša rešenja na jednom mestu za usaglašenost o bezbednosti proizvoda.