Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ovim testiranjem farmaceutskih proizvoda, proizvoda za ličnu negu i hormona može da se utvrdi da li su vaši industrijski i proizvodni procesi izloženi riziku od curenja ovih jedinjenja u životnu sredinu. Pozovite još danas naš stručni tim za više informacija.

Kao što sadrže otrovne hemijske materije, farmaceutski proizvodi, kozmetika i proizvodi za ličnu higijenu mogu da sadrže i druge komponente koje mogu da se talože u vodi i zemljištu. Čak i u niskim koncentracijama, tragovi ovih jedinjenja mogu da prouzrokuju negativne uslove po ljudsko zdravlje i da poremete lokalne ekosisteme.

Naši stručni timovi za analizu farmaceutskih proizvoda, proizvoda za ličnu negu i hormona imaju iskustva u istraživanju vaših aktivnosti na terenu i van njega. Takođe smo u mogućnosti da ispitamo vaše proizvode i sastojke na faktore od rizika i da identifikujemo bioaktivne metabolite u farmaceutskim proizvodima.

Koristeći najnoviju opremu i instrumentaciju, naš tim specijalizovanih anallitičara uzima ekološke uzorke iz pijaće, rečne ili otpadne vode, zemljišta, taloga ili mulja, čak i riba i školjki. Mi vam možemo ukazati na problematične oblasti u vašoj proizvodnji i na vašem terenu. Mi vam obezbeđujemo stručni savet za procese čišćenja i obrade, kao i izbegavanje otpuštanja jedinjenja pod istragom u životnoj sredini.

Kontaktirajte naš tim specijaista još danas da bi bili sigurni da su vaše aktivnosti bezbedne po životnu sredinu.