Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Mikrozagađivači i istrajni organski zagađivači (POP) su veoma toksični u većim količinama. Pozovite SGS još danas u vezi analize mikrozagađivača i POP-ova da biste osigurali čistoću i bezbednost vaših procesa.

Mikrozagađivači i POP-ovi su organska jedinjenja koja su postojana u životnoj sredini zato što nisu biorazgradiva, niti se raspadaju. Mogu se nataložiti u životnoj sredini, hrani i ljudskom tkivu i postati opasnost po zdravlje. Na primer, dioksini se mogu akumulirati u lancu ishrane. Akril-amid se može formirati u proizvodima prženim u fritezi ili kao ostatak pesticida na povrću i voću.

Naše analiza na mikrozagađivače i POP-ove mogu da otkriju prisustvo ovih toksina u vašem proizvodnim procesima. U slučaju da se otkriju, možemo sarađivati sa vama kako bismo pronašli načine da kontrolišemo i smanjimo njihovo širenje. Možemo vam pomoći da ispunite normative za zaštitu životne sredine i poboljšate sigurnost vaših operacija.

Naš institut za primenjenu hromatografiju je jedinstvena laboratorija koja koristi ispitivanje uz pomoć hromatografije visoke rezolucije u cilju brzog otkrivanja i najmanje zaraze. Ispitivanja mikrozagađivača i POP-ova se izvode od strane našeg tima visoko stručnih i iskusnih naučnika. Oni koriste najnovije tehnološke metode za analiziranje spektra materija na ove zagađivače. Oni hitro dostavljaju rezultate, tako da možete brzo da nastavite sa proverom proizvodnih procesa, ako je to potrebno.

Pošto mikrozagađivači i POP-ovi mogu da pređu velike distance, oni predstavljaju globalnu pretnju za bezbednost ljudi i životne sredine. Posledica toga je da su oni pomno proveravaju i regulišu, sa ciljem da se prekine njihova proizvodnja. Čak i sama sumnja na prisustvo ovih mikrozagađivača u vašim proizvodima može ozbiljno ugroziti vaše poslovanje i reputaciju.

Obezbedite bezbednu životnu sredinu za rad i umanjite uticaj vaše kompanije na životnu sredinu. Pozovite naš tim još danas za praćenje i smanjenje zagađivača u vašoj radnoj okolini.