Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge ispitivanja metala u pepelu sa dna peći za spaljivanje koje pruža kompanija SGS - utvrdite koncentracije metala u pepelu sa dna opštinske peći za spaljivanje (MIBA) našom jedinstvenom metodom.

Pepeo sa dna peći za spaljivanje obično sadrži izvesne koncentracije vrednih metala. A kada se oni izdvoje iz ovog pepela, možete ga koristiti kao sekundarni građevinski materijal. Stoga, da biste povećali prihod od pepela sa dna peći za spaljivanje, potrebno je da znate koje vrste metala on sadrži i u kojoj količini.

U tom cilju razvili smo metodu ispitivanja metalne frakcije pepela sa dna peći za spaljivanje - jedinstvenu metodu ispitivanja osmišljenu u bliskoj saradnji sa holandskim Udruženjem za upravljanje otpadom (VA) kako bismo utvrdili kategoriju i količinu metala u pepelu sa dna peći za spaljivanje.

Zbog čega bi trebalo da izaberete usluge ispitivanja metala u pepelu sa dna peći za spaljivanje koje pruža kompanija SGS?

Mi vam možemo pomoći da:

  • utvrdite vrstu i količinu prisutnih metala našom u potpunosti razvijenom metodom ispitivanja metalne frakcije pepela sa dna opštinske peći za spaljivanje;
  • preciznije procenite pepeo sa dna peći za spaljivanje;
  • utvrdite kvalitet pepela sa dna peći za spaljivanje posle izdvajanja metala i uporedite rezultate sa potražnjom privatnih kompanija ili pravnim propisima.

Usluge ispitivanja metala u pepelu sa dna peći za spaljivanje - usluge potpuno razvijenog ispitivanja MIBA koje pruža svetski lider u ovoj oblasti.

Kao vodeći svetski pružalac usluga ispitivanja, nudimo obimno iskustvo u oblasti uzorkovanja otpadnih materijala i rukovanja otpadnim i sekundarnim građevinskim materijalima.

Da bismo porazgovarali o tome kako naše usluge ispitivanja metala u pepelu sa dna peći za spaljivanje mogu da vam pomognu, pozovite nas još danas.