Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS omogućava upravljanje transformatorima polihlorovanih bifenila (PCB), kako bismo vam pomogli da reciklirate ili rasporedite svoje električne transformatore i kondenzatore. Pozovite naš akreditovan tim još danas za više informacija o načinu na koji možete ponovo da upotrebite svoj otpad.

Električni transformatori i kondenzatori predstavljaju glavni izvor polihlorovanih bifenila (PCB-a). PCB-i su istrajni organski zagađivači, materije koje se gomilaju u životnoj sredini. Kada se jednom ispuste, PCB-i mogu da predstavljaju pretnju decenijama, uzrokujući probleme za ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Naše akreditovane laboratorije mogu da vam pomognu uslugama upravljanja otpadom za ponovnu klasifikaciju i upotrebu vašeg industrijskog otpada. Mi možemo da kao sirovine ponovo upotrebimo 95 procenata sastava vaših rastavljenih transformatora i kondenzatora.

Naši timovi su licencirani rukovaoci PCB transformatorima i kondenzatorima. Mi skupljamo vaš eletrični otpad i možemo da rasklopimo preveliku opremu na vašem terenu, koristeći našu ličnu opremu za dizanje i rasklapanje. Naš prevoz je opremljen nepropusnim kontejnerima za uklanjanje do naših akreditovanih laboratorija za trenutno skladištenje, tretman i bezbedno i legalno uklanjanje opasnog otpada.

Sav naš rad se sprovodi u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima. Možete da budete sigurni da će vaši postupci biti u skladu sa zakonodavstvom koji važi za vaš sektor industrije. Naši sertifikati su dokaz da je vaš otpad obrađen na odgovarajući način.

Pozovite naše timove još danas za čisto i ekološki bezbedno uklanjanje vaših transformatora i kondenzatora.