Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ovo upravljanje brigom o otpadu će se pobrinuti da je vaš opasni otpad analiziran i spakovan za odgovarajuće skladište ili spreman za ponovnu upotrebu ili odlaganje prema primenljivim propisima životne sredine.

Naši timovi za upravljanje brigom o otpadu imaju iskustva u raznim granama industrije u osmišljavanju rešenja za brigu o otpadu koja odgovaraju vašim proizvodima. Naše akreditovane laboratorije mogu da vam pomognu u reklasifikaciji i ponovnoj upotrebi vašeg industrijskog otpada, kao i u bezbednom skladištenju i prevozu. Naši centri za životnu sredinu poseduju skladišteni kapacitet i licencirani su za rukovanje opasnim otpadom. Mi ispitujemo sadržaj vašeg otpada prilikom prevoza, tretmana i recikliranja ili bezbednog odlaganja.

Mi posedujemo najsvežije znanje o najnovijim standardima i ograničenjima životne sredine. Vi se možete usredsrediti na svoje glavne delatnosti, znajući da smo se pobrinuli za administraciju i upravljanje službom za brigu o vašem otpadu. Naš sistem za upravljanje zapisima koristi liste bezbednosnih podataka o materijalima (MSDS) na elektronskoj mreži, za precizno izveštavanje i pružanje dokaza o usaglašenosti vaših radova sa zdravstvenim i bezbednosnim propisima životne sredine.

Sav naš rad se sprovodi u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima. Mi vam pomažemo da budete usaglašeni sa zakonodavstvom, koji važi za vašu delatnost. Mi takođe izdajemo sertifikate, kao dokaze da je vaš otpad proveren i uskladišten na odgovarajući način.

Za bezbedna rešenja za ponovnu upotrebu, recikliranje i odlaganje vašeg optada, pozovite naš tim za upravljanje životnom sredinom još danas.