Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ovi ekološki stručnjaci za studije o upravljanju deponijama mogu da se pobrinu da vaš teren za deponiju bude bezbedan i optimalan za operacije na njemu. Pozovite nas još danas kako biste došli do rešenja za upravljanje integrisanim deponijama.

Održavanje bezbednog i profitabilnog terena za deponiju može da predstavlja kompleksan i neprestan rad koji obuhvata mnogo razmatranja na temu zaštite životne sredine. Možda vam je potrebno da rešite problem zagađenja bukom i neprijatnim mirisom i da kontrolišete otpad i emisije na deponijama. Možda takođe treba da se suočite sa rizikom od sleganja zemljišta.

Naše studije za upravljanje terenom za deponije će vam pružiti procenu rizika i detaljne informacije koje su vam potrebne za uverenje da vaš teren može da izdrži sleganje i da je održiv za budući razvoj. Naš akreditovan tim za studije o upravljanju deponijama vrši potpuni pregled, nudeći vam čitav spektar rešenja za potpuno integrisan plan upravljanja. Sarađujući sa vama kao nezavisni revizor, mi vam nudimo sve informacije potrebne za ispunjavanje regularnih obaveza i zadovoljenje bezbednosnih potreba za radove planiranja u budućnosti.

Naše studije o upravljanju deponijom pomažu Vam u izvođenju uspešnog plana za upravljanje otpadom. Bilo da ste odgovorni za funkcionalan ili napušten teren za deponiju, mi možemo da Vam pomognemo sledećim spektrom usluga:

  • Procenom uticaja kako bi pružili kompletnu sliku mogućih ekoloških rizika na terenu za deponiju
  • Merenja biogasa, vazduha i neprijatnog mirisa
  • Praćenje stanja otpadnih tečnosti
  • Analiza vremenskih podataka za pretpostavku o faktorima koji mogu da doprinesu oslobađanju zagađivača

Naša služba obuhvata studije o licenciranju i remedijaciji terena i nudi koncepte za zaštitu životne sredine i radove na rehabilitaciji zemlje.

Pozovite naš tim stručnjaka još danas da otkrijete više o tome.