Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kako biste bili sigurni da vaša oprema i aktivnosti nemaju za posledicu ispuštanje lakih metala u okolinu, SGS vam pruža analizu praćenja metala za identifikovanje rizičnih oblasti u vašoj grani industrije. Pozovite naš stručni tim još danas.

Tragovi metala, čak i onih lakih, mogu da zaraze životnu sredinu kao rezultat izvesnog broja industrijskih ili hemijskih procesa. Amalgami, varovi na cevovodima, metalne prevlake i druge komponente mogu da budu izložene riziku od količina metala koji cure u vodu ili zemljište. One takođe mogu da se pojave u lancu ishrane – živa na primer može da se taloži u školjkama – gde mogu negativno da utiču na ljudsko zdravlje.

Naša analiza lakih metala i specijacija metala može da utvrdi potencijalni problem u oblasti vase industrijske grane i može vam pomoći da napravite plan za smanjenje rizika u budućnosti.

Mi posedujemo iskustvo u pružanju rešenja za vaše aktivnosti na terenu i van njega. Mi sprovodimo mapiranje oko vašeg postrojenja i njegovih procesa. Koristeći najnoviju opremu i instrumentaciju, naš tim specijalizovanih anallitičara uzima ekološke uzorke iz pijaće, rečne ili otpadne vode, zemljišta, taloga ili mulja, riba i školjki.

Naša analiza i specijacija lakih metala će vam pokazati gde se nalaze problematične oblasti na vašem terenu, koristeći tehnike vrhunskog kvaliteta kao što je induktivna spojena plazma – masena spektometrija visoke rezolucije. Naši izveštaji će vam pružiti bolje razumevanje o tome koji oblici lakih metala se talože i kako se otpuštaju kroz vaše aktivnosti. Pored toga, mi ispitujemo prisustvo zagađenja metalima u cilju specijacije forme u kojoj je metal prisutan kako bismo mogli da procenimo biodostupnost i ekotoksikološki uticaj.

Možemo da ispitamo remedijaciju i metode uklanjanja koje odgovaraju vašim prioritetima. Kontaktirajte naš tim specijalista još danas kako bismo vam pomogli da rukovodite svojim procesima na efikasan i bezbedan način.