Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Koristeći uzorke iz vašeg zemljišta i vode, SGS upravlja otiskom hidrokarbonata, forenzičkim testom za zaštitu životne sredine koji nam omogućava da procenimo otpuštanje nafte u zemljište, talog, vodu i vazduh.

Pozovite još danas naš stručni tim za procenu.

Hidrokarbonati su organska jedinjenja koje uglavnom nalazimo kao izvore energije koji se prirodno javljaju (nafta i prirodni gas) i u biomasi, kao što je biljni materijal. Hidrokarbonati koji su pronađeni kao rezultat zaraze životne sredine, izliva ulja, curenja cevovoda i zagađenih industrijskih terena mogu da se analiziraju uz pomoć otiska hidrokarbonata. Ovaj test određuje izvor, starost i vrstu zagađenja uljem ili naftom.

Koristeći najnoviju analitičku opremu, mi primenjujemo ovu geohemijsku tehniku u merenju otpuštanja nafte. Naši izveštaji mogu da vam pomognu u:

  • identifikovanju izvora zaraze (vašeg terena ili susednog kapaciteta);
  • praćenju vremenskog okvira zaraze (na primer, ukoliko ste preuzeli prethodno korišćen industrijski teren);
  • pravljenju razlike između zagađivača iz ulja i nafte i biogeničkih izvora kao što je biljni materijal.

Tehnika obuhvata kapilarnu gasnu hromatografiju visoke rezolucije sa detektorom jonizacije plamena. Ovaj metod pruža detaljne informacije koje se ne mogu dobiti drugim metodama, uključujući one o starosti, atmosferskom starenju, distribuciji alkana, biomarkera, distribuciji policikličnih aromatičnih hidrokarbonata (PAH) i nepoznatim hemijskim zagađivačima.

Naše analize mogu da se koriste u razjašnjenju odgovornosti za zarazu i u utvrđivanju najpodobnijih tehnika remedijacije.

Započnite analizu svog terena još danas i pozovite naš forenzički tim za zaštitu životne sredine.