Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Za precizne i ispravne planove za teren, SGS-ova služba za testiranje statičke penetracije može da utvrdi snagu i rezilijenciju vašeg terena. Porazgovarajte još danas sa našim kvalifikovanim timom.

Mi primenjujeno najpouzdanije, svetsko testiranje, testiranje statičke penetracije (CPT). CPT predstavlja metodu testiranja na licu mesta kojai se koristi kako bi se utvrdile geotehničke inžinjerske karakteristike i opisala litologija vašeg zemljišta.

CPT metoda testiranja se sastoji od korišćenja hidraulične opreme za guranje instrumentalizovanog vrha konusa u zemlju kroz nekoliko šipki. Tako se neprestano meri otpor koji je potreban za prodiranje u zemlju pri stalnoj brzini od dva centimetra u sekundi.. Ukupna sila koja deluje na konus se zove otpor konusa i kvalifikuje snagu vašeg zemljišta. Sila koja deluje na zvučne šipke proizvodi ukupno trenje. Merenje električnim konusom, opremljenom razdvojivom spojnicom trenja, proizvodi trenje lokalne razdvojive spojnice (CPT-E).

Kada treba da se nadgleda određeni nivo podzemne vode, brzo se instalira pijezometar za skupljanje podataka o vodenom pritisku. Snaga udara zvučne opreme obezbeđena je teretom na kamionu ili vijak- sidrima za postizanje dodatne reakcije.

Dobivena informacija se koristi za proračun sledećih geotehničkih parametara:

  • ugla efektivnog trenja;
  • koeficijenta konsolidacije; 
  • nosivosti; 
  • ponašanja temelja pri smirivanju.

Ovaj temeljni sklop proračuna nam omogućava pružanje obimnog izveštaja sa pravim savetom za osiguranje pogodnosti vaših osnovnih planova.

Mi primenjujemo samo najnovije CPT tehnike, uključujući:

  • Mehanički konusni penetrometar – nudi proračune temelja zgrada mereći otpor konusa u redovnim intervalima od 20 centimetara. Mi primenjujemo Holandski konus sa konusnim plaštom i Begemanov konus sa trenjem lokalne razdvojive spojnice.
  • Električni konusni penetrometar – skuplja potpunije informacije, omogućujući bolju klasifikaciju slojeva zemljišta (na primer, otkrivanje tankog sloja treseta u glinenom zemljištu). Otpor konusa i lokalno trenje se neprestano mere na svaka dva centimetra, omogućavajući izračunavanje stope trenja. Računar registruje merenja koja se prenose električnim konusom do površine kroz kablove unutar šipki penetrometra.
  • Piezo konus (CPT-U) – skuplja dodatne podatke o pritisku vodenih pora.
  • SoniCPT – baziran na ‘soničnom samp-bušenju’, SoniCPT predstavlja jedinstven sistem koji smo razvili koristeći vibracije koje čine zemljište fluidnijim. Vibracije se koriste da bi učinile zemljište fluidnijim i umanjile trenje, omogućujući soničnom sistemu da prođe kroz tvrde površinske slojeve ili rastresite taloge. Kada je CPT blokiran, zvuk može da prođe i nastavi merenje, štedeći dragoceno vreme.

Za svaku istragu nudimo sveobuhvatan izveštaj, koji jasno ilustruje mere i izračunate parametre u tabelama i grafikonima. Mi vam nudimo opis i tumačenje mesta testiranja, stratigrafiju i nalaze iz podzemnih voda. Vi ćete primiti jasan situacioni plan uz savet o prilagođavanju vaših temelja gde je to neophodnio za maksimalnu snagu podrške.

Pozovite nas još danas da sa sigurnošću započnete svoj novi građevinski projekat.