Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Da biste proizveli ili prodali radio i telekomunikacionu opremu koja će se koristiti u Evropi ona mora da bude usaglašena sa R&TTE Direktivom 1999/5/EC. Sa nekoliko izuzetaka ona se odnosi na svu opremu koja koristi radio frekvencijski spektar.

R&TTE Direktiva usklađuje tržište telekomunikacije i unapređuje postupak plasiranja proizvoda na tržište. Uklanjanjem nacionalnih standarda, Direktiva sada zahteva od proizvođača da pokažu da proizvod ispunjava osnovne uslove Direktive. U SGS-u imamo stručnost i postrojenja za ispitivanje da bismo vam pomogli da pokažete usaglašenost vašeg proizvoda i dobijete odgovarajuću CE oznaku.

Opšti R&TTE standardi:

  • Bezbednost proizvoda: EN 60950-1, EN 60215, EN 60825-1, EN 60529
  • EMC: EN 301 489, EN 301 502, EN 301 908, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
  • Radio: EN 300 220/330/440 (uređaji kratkog dometa), EN 300 328 (2,4 GHz ISM Band), EN 301 511 (GSM mobilna stanica), EN 301 908 (UTRA & E-UTRA), EN 301 893 (5G Hz RLAN), EN 302 291 (13,56 MHz SRD)

Pružamo najširu paletu ispitivanja bežičnih komunikacija i usluge usaglašenosti pomoću globalne mreže laboratorija kako biste dobili prednost na konkurentnom tržištu.

Saznajte više o tome kako Direktiva o R&TTE ispitivanju i usaglašenost iz SGS-a može da pomogne vašem poslovanju.