Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Za proizvodnju ili prodaju radijske opreme za korišćenje u Evropi, potrebno je pridržavati se RED-a 2014/53/EU. Sa nekoliko izuzetaka, on se primenjuje na svu opremu koja koristi radio frekventni spektar.

Direktiva za radijsku opremu (RED) usklađuje tržište i poboljšava proces iznošenja proizvoda na tržište. Uklanjajući nacionalne standarde, direktiva sada zahteva od proizvođača da pokažu da proizvod zadovoljava osnovne zahteve Direktive. SGS poseduje stručnost i objekte za testiranje kako bismo vam pomogli da pokažete usaglašenost proizvoda i da imate odgovarajuću CE oznaku.

Uobičajeni primeri RED standarda:

  • Bezbednost proizvoda: EN 62368-1, EN 60950-1
  • EMK: EN 301 489-x, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
  • Radio: EN 300 220/330/440 (Uređaji kratkog dometa), EN 300 328 (ISM opseg od 2,4GHz), EN 301 511 (GSM moblna stanica), EN 301 908 (UTRA i E-UTRA i 5G), EN 301 893 (5GHz RLAN), EN 300 330 (13,56 MHz SRD)

U ponudi imamo najširi spektar testiranja bežičnih komunikacija i usluga usaglašenosti koje nudi globalna mreža laboratorija kako bi vam dala prednost na konkurentnom tržištu.

Saznajte više o tome koliko testiranje i usklađenost sa RED 2014/53/EU SGS-a može da koristi vašem poslovanju.