Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove sveobuhvatne procene životne sredine vam pomažu u otkrivanju potencijalnih prepreka za životnu sredinu pre kupovine nove imovine. Naši revizorski izveštaji vam obezbeđuju nezavisnu procenu i savete koji su vam potrebni.

Pre preuzimanja kontaminirane lokacije ili imovine sa industrijskom prošlošću koja bi mogla da uključuje zagađenje, biće vam od koristi sveobuhvatna procena stanja životne sredine. Naše procene životne sredine će vam obezbediti razumevanje problema sa kontaminacijom na lokaciji i pomoći će vam da uračunate prepreke na lokaciji prilikom određivanja njene stvarne vrednosti. Mi takođe ispitujemo potencijal pravnih građanskih šteta koje se mogu desiti, računajući i one koji uzimaju u obzir komercijalne transakcije nekretnina i pratimo opcije za plan čišćenja ukoliko je to potrebno.

Uz našu globalnu mrežu stručnjaka za procenu životne sredine, možete se osloniti na naše profesionalne usluge za podršku vama i vašem poslovanju. Zbog naše finansijske nezavisnosti od proizvodnje ili trgovačkih strana, mi možemo da vam obezbedimo nezavisne i napristrasne stručnjake.

Iskoristite naše znanje bez premca o pravnim propisima životne sredine i iskustvo u poljima provere životne sredine, sertifikacije, uzimanja uzoraka i analize. Mi vam nudimo inovativna rešenja za izazove u vidu dekontaminacije lokacije i mi osiguravamo da su vaši poslovni planovi tretirani sa najvećim integritetom i poverljivošću.

Kontaktirajte naše stručnjake za procenu životne sredine još danas za više informacija.

Mi nudimo čitav spektar procena terena u životnoj sredini i studija za podršku našim ispitivanjima. Raznolikost naših usluga može da Vam pomogne u demonstriranju posvećenosti Vaše organizacije upravljanju društvenim i ekološkim rizikom. Ovo obuhvata skup referenci Ekvatorskih načela o društvenoj i ekološkoj odgovornosti za upravljanje rizicima u finansijama razvojnog projekta.

Kontaktirajte naše stručnjake za ekološku procenu još danas za više informacija.