Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova stroga procena ocene rizika će vam pomoći u smanjivanju ekološkog uticaja i jačanju vaše poslovne reputacije i operativne efikasnosti.

Upravljanje rizikom po životnu sredinu je osnovni deo vašeg planiranja projekta. Može da vam uštedi i novac uspostavljajući efikasnost u vašim procesima i može da predstavlja razliku između uspeha i neuspeha projekta. Naša procena rizika identifikuje moguće opasnosti i izazove u budućnosti kako bi umanjila vaš negativan uticaj na zdravlje korisnika vašeg terena i na vašu lokalnu sredinu. Ispitivanjem scenarija i predviđanjem budućih izazova, naša procena rizika će se pobrinuti da ste na vašem terenu integrisani i finansijski opremljeni za sve mogućnosti u budućnosti. To vam pomaže u momentalnom suočavanju sa postojećim problemima kao što su izvori zagađenja, te se izbegavanju skupe remedijacije u kasnijoj fazi.

Okvir naših procena rizika uzima u obzir ljudsko zdravlje, izvore podzemne i površinske vode i lokalne ekosisteme. Proizvodnja biotopa pruža mnogo ekoloških pogodnosti ali takođe i promene održivosti, pošto predstavljanje novih biogasnih postrojenja može da utiče na slabe ekosisteme. Mi možemo da procenimo mogući uticaj studirajući oblasti koje bi mogle da budu izložene promeni i koristeći računarsko mapiranje.

Procena rizika će omogućiti našim iskusnim timovima da razmotre sve popravne akcije koje treba da preduzmete za uspeh svog projekta kao i da biste stekli usaglašenost sa primenljivim odredbama.

Za Vaše projekte upravljanja konstrukcijom i imovinom mi vršimo procenu procesa uključenih u razvoj terena i brinemo o tome da su upravljanje životnom sredinom i odredbe unapred uzeti u obzir kako bi se izbegle skupe naknadne akcije korigovanja nakon završetka projekta.

Zaključci izvedeni na osnovu naših procena će odlučiti remedijaciju ili pravilnu akciju koja je potrebna za uspeh Vašeg projekta i za ispunjenje svih odgovarajućih regulatornih potreba. Kontaktirajte naš iskusni tim još danas za prilagođen akcioni plan.