Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge za upravljanje energijom imaju za cilj da vam pruže rešenja za što veću uštedu i efikasnost energije i uštedu troškova, bilo da želite da ispoštujete internu politiku, da budete u skladu sa zakonskim obavezama ili da pokažete svoju posvećenost održivosti. Pozovite nas još danas da saznate više o prednostima energetske provere.

Ulaganje u energetsku efikasnost stvara mogućnosti za ušedu i poboljšava vašu profitabilnost. Pošto su zgrade odgovorne za oko 40 procenata upotrebe energije i za približno trećinu emitovanja gasova staklene bašte one su sve više meta novih odredbi i inicijativa za finansiranje. Pored smanjenja operativnih troškova, efikasne prakse upravljanja energijom mogu takođe da vam pomognu u ispunjenju bitnih regulativa o energiji i smanjenju vašeg uticaja na životnu sredinu.

Naši posvećeni međunarodni timovi za energiju poseduju dugotrajno stručno znanje u proveri i utvrđivanju mera energetske efikasnosti. Bilo da vam je potrebna komparativna analiza vaše zgrade, provera korak po korak kako bi uočili glavne oblasti sa problemom energije na vašem objektu, detaljna generalna provera koja pruža sveobuhvatne analize mera efikasnosti alternativnih izvora energije vaše imovine ili provera za stepen ulaganja koja se fokusira na moguće skupe Mere konzervacije energije (ECMs), naša provera zelene energije vam pomaže u poboljšanju vaše profitabilnosti, smanjuje emisije ugljen dioksida i stvara udobniju okolinu radnog mesta.

Naše energetske provere poštuju međunarodno priznate metodologije kao što su IEA-ECBCS Annex 11 ili ASHRAE i obuhvataju sledeće procese i učinke:

  • Pregled opreme i sistema za potrošnju energije na terenu u operativnim uslovima
  • Razumevanje ponašanja i interakcije zgrade u skladu sa stanovanjem, operativnim rasporedima i vremenskim prilikama
  • Skupljanje i analiza podataka o zgradi i korišćenju obuhvataju studiju instalirane opreme, analizu računa za energiju i distribuciju potrošnje
  • Odabir i procena mera za konzervaciju energije za poboljšanje vaše potrošnje energije
  • Procena potencijala uštede energije uključujući procenjen period otplate ili vraćanje investicije (ROI) za svaku opciju uštede energije

Za projekte izgradnje ili prilagođavanja, mi možemo da ispitamo potencijal projekata i arhitekture za uštedu energije. Mi predlažemo mere uštede energije i identifikujemo šeme subvencija ili podsticaja koje mogu da budu bitne za vašu granu industrije ili sektora.

Nakon naših energetskih provera možemo da vam izdamo energetsku etiketu. Kao dokaz usaglašenosti i uštede energije, etiketa pruža prednost kada se radi o prodaji ili izdavanju vašeg vlasništva.

Pozovite naše iskusne timove kako biste još danas organizovali vašu energetsku proveru.