Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Pozovite SGS-ov tim za geotehničke studije za bezbednu gradnju sa solidnim temeljima.

Naša stručna analiza i savet podrazumevaju da možete sa sigurnošću započeti svoj sledeći građevinski projekat.

Naše geotehničke studije pružaju podatke koji su vam potrebni za solidne i precizne planove za gradnju, industrijski teren ili izgradnju kuće. Na osnovu vaše analize pružićemo vam jasan i temeljan izveštaj. Lako razumljivi grafikoni pomažu u razjašnjenju podataka i pokazuju vam vrste temelja koji će biti potrebni vašim planovima.

Naši geotehnički timovi koriste samo najnovije metode i sofisticiranu opremu kako bi sproveli sveobuhvatnu analizu vašeg zemljišta za utvrđivanje njegove stabilnosti. Uz pomoć vrhunskih geografskih informativnih sistema, naši rezultati će vam pružiti najjasniju sliku fizičkih kvaliteta vašeg zemljišta. Uz pomoć ovih podataka, pružićemo vam najdelotvorniji savet o temelju.

Spektar tehnika koje primenjujemo u geotehničkim i hidrološkim studijama obuhvata:

  • bušenje i obradu jezgra; 
  • testove mehaničke i električne statičke penetracije;
  • obradu neporemećenih uzoraka; 
  • postavljanje pijezometra;
  • testiranja statičke penetracije;
  • preliminarne panda-testove o sabijenosti zemljišta;
  • testove opterećenosti sa pločom o sabijenosti zemljišta;
  • testove dinamičke penetracije o gustini zemljišta;
  • testove infiltracije vode.

Spektar metoda nam omogućava da budemo prilagodljivi u potpunosti i da primenimo pravu tehniku koja odgovara vašoj lokaciji. Za ispitivanje geologije i hidrologije terena sa ograničenim pristupom, koji su močvarni ili su na nejednakom terenu, mi koristimo prilagođene testne instalacije i vozila za postavljanje pijezometara i uzimanje neporemećenih uzoraka za testiranje zemljišta.

Detaljna priprema je veoma bitna za stabilne temelje i podršku sistema vaše gradnje. Pozovite još danas naše stručnjake, koji su potpuno akreditovani za geotehničke studije, da biste došli do temeljnog izveštaja kako bi vaš projekat započeo na najbolji mogući način.