Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove geotehničke usluge - obezbedite da vaša lokacija može da podrži vaš konstrukcioni projekat.

Da biste obezbedili da vaša lokacija može da podrži vaš konstrukcioni projekat, provera zemljišta, stena, distribucija mana i karakteristike tla na vašoj lokaciji i ispod nje su od ključnog značaja.

Naše geotehničke usluge pružaju širok spektar analiza površinskog i potpovršinskog istraživanja vaše lokacije. Možemo da procenimo kako će zemljani materijali reagovati sa vašom predloženom konstrukcijom i da identifikujemo potencijalne rizike za ljude, imovinu i životnu sredinu. Naše usluge uključuju sve usluge, počev od rutinskog testiranja, jednokratnih analiza i rešavanja problema do dizajna i nadgledanja zemljanih radova i temelja strukture.

Kao vodeći svetski izvršilac geotehničkih usluga, nudimo stručno osoblje i najmodernije resurse, metode testiranja i laboratorije. Sa našom globalnom mrežom i iskustvom bez premca, prvi smo izbor izvođača građevinskih radova, konsultanata, proizvođača i državnih agencija širom sveta.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali kako vam naše geotehničke usluge mogu pomoći da obezbedite da vaša lokacija podrži vaš konstrukcioni projekat.