Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova stroga procena ocene rizika će vam pomoći u smanjivanju ekološkog uticaja i jačanju vaše poslovne reputacije i operativne efikasnosti.

Upravljanje rizikom po životnu sredinu je osnovni deo vašeg planiranja projekta. Može da vam uštedi i novac uspostavljajući efikasnost u vašim procesima i može da predstavlja razliku između uspeha i neuspeha projekta. Naša procena rizika identifikuje moguće opasnosti i izazove u budućnosti kako bi umanjila vaš negativan uticaj na zdravlje korisnika vašeg terena i na vašu lokalnu sredinu. Ispitivanjem scenarija i predviđanjem budućih izazova, naša procena rizika će se pobrinuti da ste na vašem terenu integrisani i finansijski opremljeni za sve mogućnosti u budućnosti. To vam pomaže u momentalnom suočavanju sa postojećim problemima kao što su izvori zagađenja, te se izbegavanju skupe remedijacije u kasnijoj fazi.

Okvir naših procena rizika uzima u obzir ljudsko zdravlje, izvore podzemne i površinske vode i lokalne ekosisteme. Proizvodnja biotopa pruža mnogo ekoloških pogodnosti ali takođe i promene održivosti, pošto predstavljanje novih biogasnih postrojenja može da utiče na slabe ekosisteme. Mi možemo da procenimo mogući uticaj studirajući oblasti koje bi mogle da budu izložene promeni i koristeći računarsko mapiranje.

Procena rizika će omogućiti našim iskusnim timovima da razmotre sve popravne akcije koje treba da preduzmete za uspeh svog projekta kao i da biste stekli usaglašenost sa primenljivim odredbama.

Da bi uvećali Vaše efikasnosti i umanjili Vaš štetan uticaj po životnu sredinu, ljudsko zdrablje i lokalne ekosisteme, mi sagledavamo rizike po korisnike na Vašem terenu i okolne zajednice povezane sa emisijama u vazduhu, bukom, neprijatnim mirisom i vibracijama sa Vašeg radnog terena. Koristeći najnovije kompjuterske modele mi stimulišemo potencijalne staze zagađenja, nivoe koncentracije i stope procenjene izloženosti na radnike na terenu ili lokalne zajednice.

Zaključci izvedeni na osnovu naših procena će odlučiti remedijaciju ili pravilnu akciju koja je potrebna za uspeh Vašeg projekta i za ispunjenje svih odgovarajućih regulatornih potreba. Kontaktirajte naš iskusni tim još danas za prilagođen akcioni plan.