Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova akreditovana laboratorijska služba za zaštitu živote sredine vrši testiranje prema čitavom spektru analitičkih parametara, kako bismo vam pružili podatke koji su vam potrebni za ispunjavanje ekoloških regulatornih zahteva ili za procenu uticaja vaše aktivnosti. Sada pozovite naš stručni tim da saznate više.

Poželećete da budete sigurni da radite na ekološki zdrav način, koji ispunjava sve promenljive regulatorne zahteve životne sredine. Naše nezavisne analize raznih matrica, bazirane na širokom spektru ekoloških parametara, pružiće vam podatke koji su vam potrebni.

Obim naših testova životne sredine i analiza obuhvata sledeće matrice:

  • vazduh i gas;
  • zemljište, mulj i naslage;
  • vodu (otpadnu vodu, podzemnu vodu, površinsku vodu, procesnu vodu, pijaću vodu, balastnu vodu, morsku vodu);
  • otpad (opasni otpad, industrijski otpad);
  • kanalizaciju i filtrat;
  • azbest i druga mineralna vlakna;
  • prašinu i čestice.

Naša globalna mreža akreditovanih laboratorija za ISO 17025 može da izvede rutinske analize, kako bismo potvrdili prisustvo bilo kakve zaraze. Mi takođe posedujemo iskustvo i tehnologiju za rukovođenje detaljnijim, posebnim analizama, kako bismo identifikovali čak i veoma niske koncentracije komplikovanih zagađivača nove generacije.

Pored toga, naše laboratorije visoke rezolucije nude brze i višekomponentne analitičke alate za stotine zagađivača. Ovi vrhunski kapaciteti za testiranje ispituju uzorke za niske koncentracije obimnog spiska mikrozagađivača i upornih organskih zagađivača (POP-ova), uključujući dioksine i druge materije. Ciljne smese se pažljivo biraju i neprestano pregledaju i obnavljaju, kako bi se osiguralo da obuhvataju i sve one pomenute od strane trenutnog lokalnog i međunarodnog zakonodavstva. Mi takođe uvodimo inovaciju, uključivanjem onih materija za koje predviđamo da će u budućnosti biti bitne za propise životne sredine.

Naši izveštaji o analizi životne sredine su dragocen alat za pokazivanje da radite na ekološki odgovoran način. Oni vam takođe omogućavaju da stavite akcioni plan na prvo mesto, kako biste smanjili emisije i otpuštanje opasnih materija u životnu sredinu. Naši iskusni timovi će vam pomoći u inoviranju, usvajanju proizvodnih metoda i ulaganju u procese koji unapređuju vašu ekološku izvodljivost.

Mreža naših laboratorija može da vam ponudi Usluge sa elekronskim podacima (EDD) na globalnoj osnovi, koje vam omogućuju da efikasnije upravljate svojim podacima životne sredine.

S obzirom na to da smo nezavisni od industrijskih ili sektorskih organizacija, vlasti ili interesnih grupa, možete biti uvereni da će naša rešenja biti posebno osmišljena, kako bi ispunila vaše potrebe i ojačala vaše poslovno izvođenje i ugled.

Pozovite naše stručne laboratorije još danas, za pouzdane i precizne analize i akcioni plan po meri.