Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Izbegnite opasnosti po zdravlje vaših zaposlenih i prigovore lokalnih zajednica tako što ćete još danas pozvati iskusni SGS-ov tim za životnu sredinu.

Naše studije buke i vibracija vam pomažu da identifikujete problematične oblasti i osmislite rešenja po narudžbini koja će odgovarati vašem poslovanju.

Buka i vibracije iz vaših poslovnih procesa i mašinerije mogu da oštete sluh vaših zaposlenih i prouzrokuju prigovore zajednica i lokalnih vlasti. Mi možemo da izmerimo buku i vibraciju unutar i oko fabrika, na gradilištu i u njegovoj blizini, duž putanja leta i u blizini putnih i železničkih trasa.

Možemo da vam pomognemo da sebi obezbedite usaglašenost sa svim relevantnim odredbama za vašu granu industrije. Kada odredimo sve akustičke parametre vašeg poslovanja, možemo da vam ponudimo stručni savet o načinu kontrole buke i vibracija u cilju poboljšanja vaših operacija.

Naše studije o buci i vibracijama obuhvataju:

  • identifikovanje izvora i vršenje mera na licu mesta; 
  • zapisivanje i merenje nivoa buke;
  • kontinuirano praćenje buke i vibracija sa gradilišta;
  • studije za terene gde je akustika veoma bitna; 
  • procene uticaja na životnu sredinu (modelovanje-/predviđanje buke);
  • izračunavanje industrijske, železničke i saobraćajne buke prema izvesnom broju standarda.

Rezultati naših studija buke i vibracija se prikazuju kao izračunate mere u trodimenzionalnom modelu kodiranom bojama. Videćete tačno gde se nalaze problematične oblasti i mi ćemo vam, na osnovu analize podataka, pružiti savet o smanjenju ili uklanjanju buke i vibracija.

Profitirajte zahvaljujući našem stručnom savetu i inovativnim rešenjima za metodu akustične izolacije, primenu građeviskih materijala i tehnička sredstva za prigušenje buke i vibracije. Mi ćemo sastaviti i nadgledati plan za smanjenje buke i vibracije, kako bi odgovarao vašoj situaciji.

Kontaktirajte naš stručni tim još danas za više informacija o studijama buke i vibracije, kako biste poboljšali zdravlje i bezbednost na vašem terenu i oko njega.