Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Putnički brodovi, teretni brodovi, trajekti i plovila za prevoz kontejnera proizvode emisije koje su sve više predmet normativnih kontrola.

Pozivanjem SGS-ove službe za zivotnu sredinu da uradi usluge provere emisije brodova, možete pratiti zagađivače i ispuniti zakonske zahteve. Pozovite naš tim još danas da saznate više.

Znanje o ukupnim emisijama vašeg broda je veoma važno za osiguranje da vaša plovila ispunjavaju normativne zahteve, koji im pružaju mogućnost ulaska u kontrolisane vode i luke. Naši servisi za merenje emisija brodskih dimnjaka koriste različite sisteme za uzimanje uzoraka i praćenje zagađivača u izduvnim cevima i dimnjacima. Mi koristimo stroge tehnike testiranja, koje će se izboriti sa uslovima u kojima je vaša flota - na primer otpornost na toplotu, kišu, vetar i kretanje. Dok se uzorci uzimaju na licu mesta, analize se obavljaju i na brodu i u našim akreditovanim laboratorijama.

Jedna od pogodnosti prilikom korišćenja naših usluga za merenje emisije broda je da naša rasprostranjena mreža kancelarija omogućava da se testovi mogu obaviti prilikom polaska, u luci, ili pre nego što brod uđe u kontrolisane vode.

Sačinjena da umanji globalno zagrevanje, konvencija Međunarodne Pomorske Organizacije (IMO) za prevenciju zagađenja vazduha od strane brodova, (MARPOL konvencija, dodatak VI) postavlja strožije globalne granice za okside azota, sumpora i emisiju gasova koji izazivaju efekat staklene bašte iz brodskih izduvnih cevi. Ona takođe ima za cilj da poboljša kvalitet životne sredine i ljudskog zdravlja, posebno u onim zajednicama koje žive blizu luka i obala mora. Uz nove amandmane na MARPOL, koji će stupiti na snagu u narednim mesecima i godinama, dozvolite našim stručnjacima da vam pomognu da budete u toku sa najnovijim promenama.

Mi koristimo opremu i metodologiju prilagođenu propisima po Reviziji Marpol aneksa VI. Učestalost naših nadgledanja i format naših izveštaja je takođe usklađen sa normativnim zahtevima i mogu biti korišćeni da prikažu vašu posvećenost smanjenju emisija. Oni su takođe vaš dokaz za izvršne organe i zainteresovane strane da ste ispunili sve međunarodne regulatorne zahteve.

Mi vam pružamo kompletni izveštaj praćenja koji uključuje i statistiku o raspadu emisija sa mogućnostima za smanjenje i kontrolu. Možemo vam pomoći da osmislite proces za smanjenje emisija, uključujući i potrebne modifikacije na motorima, koje umanjuju troškove i pogodne su za vaše poslovanje.

Smanjenje vaših emisija je jasan signal vašim poslovnim partnerima i deoničarima o vašoj posvećenosti za čistu životnu sredinu. Olakšajte usklađivanje sa normativima angažovanjem naše službe za praćenje emisija brodova. Pozovite nas još danas.