Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Danas, veći deo svetske energije i dalje potiče iz konvencionalnih izvora, kao što su ugalj, gas i hidroelektrika.

Uspešan rad objekata koji proizvode energiju iz konvencionalnih goriva zavisi od procene i upravljanja tehničkim rizicima koji su uključeni u rad ovih kompleksnih tehnologija i od usaglašenosti sa propisima.

Energetsko postrojenje mora biti u stanju da proizvede pouzdan, predvidljiv tok energije, na bezbedan i održiv način koji ima minimalan uticaj na životnu sredinu. SGS nudi široki spektar usluga kao podršku učinku energetskih postrojenja koja koriste konvencionalna goriva, uključujući ispitivanje, pristup putem užeta, proveru, etaloniranje rezervoara i sisteme upravljanja integritetom.

Sa širokim iskustvom iz oblasti energetske industrije i našom globalnom mrežom, SGS je vaš odabrani partner koji garantuje da su vaša konvencionalna energetska postrojenja sagrađena i da rade bezbedno, održivo i pouzdano, gde god da se nalazite u svetu.