Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Naš svet zavisi od stabilnog i pouzdanog snabdevanja energijom.

Proizvodnja bezbednog i pouzdanog toka energije u svrhu zadovoljenja naših potreba zahtevan je zadatak koji traži procenu i upravljanje tehničkim rizicima koji se odnose na izgradnju i rad energetskih postojenja. Ne samo da energetsko postrojenje treba da bude u stanju da proizvede pouzdan tok energije, već treba to da čini na pouzdan, bezbedan i održiv način koji ima najmanji mogući uticaj na životnu sredinu.

Sa našom opširnom stručnošću u globalnoj energetskoj industriji i mrežom objekata širom sveta, SGS nudi široki spektar usluga kao pomoć u utvrđivanju optimalnog učinka vaših elektrana, kroz faze nacrta i izgradnje pa sve do primene.

Od procene do verifikacije, od kontrole do provera, od ispitivanja do obuke, SGS je vaš odabrani partner koji obezbeđuje da su vaše elektrane sagrađene i da rade na bezbedan, pouzdan i održiv način.