Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Pri konstrukciji mreže za distribuciju energije, delotvoran, svestran nadzor konstrukcije od najvećeg je značaja.

SGS obezbeđuje podršku i umeće u nadgledanju projekata konstrukcije mreža za distribuciju energije. Nudimo sveobuhvatni paket usluga za upravljanje projektima kako bismo vam pružili podršku u fazi konstrukcije, obuhvatajući sledeće oblasti:

  • uticaj na životnu sredinu
  • kontrolu kvaliteta
  • dobavljače
  • vremenski okvir
  • zdravlje i bezbednost
  • tehničke karakteristike
  • troškove

Pored obezbeđivanja izveštaja, ažuriranja i saveta o upravljanju konstrukcijom , upravljaćemo i postavljanjem sistema nadzora u realnom vremenu, čime vam pružamo direktno rukovanje projektom u svakom trenutku. Obezbedićemo vam jasan uvid u napredovanje projekta i njegove zahteve, čime vam omogućavamo da preduzmete radnje vezane za konkretne činjenice i nalaze, kako bismo bili sigurni da projekat zadovoljava ugovorene specifikacije.

Mi se u SGS-u oslanjamo na opširnu bazu stručnosti i delatnog znanja kako bismo obezbedili procenu vašeg projekta sa što obuhvatnijeg položaja i sa potpuno obezbeđenom stručnom podrškom.