Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Naš svet se oslanja na stabilno i neprestano snabdevanje energijom.

Pošto se jednom proizvede, energijom treba da se snabdeju njeni krajnji korisnici putem pouzdane, bezbedne i održive mreže za raspodelu energije. Takve mreže treba da imaju što manji mogući uticaj na životnu sredinu i da budu u stanju da se uspešno izbore sa prekidima.

Sa našim obimom stručnosti i globalnim prisustvom, SGS nudi širok spektar usluga koje će vam pomoći da osigurate učinak svoje mreže za raspodelu energije, od nacrta i konstrukcije sve do primene. Sa uslugama koje pokrivaju procenu, verifikaciju, kontrolu, proveru, ispitivanje i obuku, SGS je vaš prvi zbor partnera za osiguranje da vaša mreža za distribuciju energije radi bezbedno, održivo i pouzdano, i u skladu sa propisima.