Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge sprovođenja projekata u delo koje obavlja kompanija SGS – delotvorno upravljanje projektom kako bi se osigurali uspešan razvoj projekta, njegovo sprovođenje u delo i predaja na korišćenje.

Bilo da ste vlasnik, rukovalac, investitor ili osiguravač nekog projekta, neophodno je da razumete i ublažite nekoliko ključnih rizika. Naša usluga sprovođenja projekata u delo obezbeđuje sveobuhvatno upravljanje projektom kako bi se osigurali delotvorni razvoj vašeg projekta i njegovo sprovođenje u delo.

Zašto bi trebalo da izaberete usluge sprovođenja projekata u delo koje obavlja kompanija SGS?

Možemo vam pomoći da:

 • dobijete delotvornu tendersku podršku i usluge upravljanja projektom i zastupanja vlasnika projekta koje pružaju vodeći stručnjaci;
 • osigurate uspešno sprovođenje projekta u delo tokom čitavog njegovog trajanja – od faze tendera sve do predaje projekta korisniku;  
 • odaberete pouzdane i odgovarajuće izvođače po ugovoru i potvrdite da vaši ugovori u vezi sa projektom zadovoljavaju sve tehničke zahteve;
 • osigurate da se fazom izgradnje projekta profesionalno upravlja i da se konačna predaja projekta obavi prema planiranom rasporedu.

Usluge upravljanja projektima od poverenja koje obavlja vodeći pružalac

Kao vodeći svetski pružalac usluga sprovođenja projekata u delo, nudimo vam dokazano iskustvo, najsavremeniju tehnologiju i stručnost bez premca. Zahvaljujući našem jedinstvenom globalnom dometu, možemo da vam ponudimo lokalno prisustvo i iskusno osoblje koje poznaje lokalne zakonske i regulatorne zahteve kako bismo osigurali sigurnost, bezbednost i kvalitet vašeg projekta.

Sa dokazanim iskustvom na planu razvoja, upravljanja i izvođenja širokog dijapazona projekata, mi smo prvi izbor klijenata širom sveta kojima su potrebne usluge delotvornog sprovođenja projekata u delo.

Naše usluge sprovođenja projekata u delo obuhvataju tendersku podršku, izgradnju i konačni prijem projekata.

Tenderska podrška

Možemo da vam pomognemo da razvijete vaš projekat, pripremite tendersku dokumentaciju i odaberete odgovarajuće izvođače po ugovoru.

Izgradnja

Možemo da sastavimo odgovarajući tim stručnjaka, trajno smešten na vašoj lokaciji, koji bi izvodio i sprovodio vaš projekat u delo u skladu sa smernicama Instituta za upravljanje projektima. Možemo da nadgledamo brojne faktore, uključujući i faktore kao što su:

 • Zdravlje i sigurnost
 • Bezbednost 
 • Životna sredina
 • Upravljanje incidentima i kriznim situacijama
 • Upravljanje podacima i dokumentacijom
 • Izveštavanje i komunikacija
 • Koordinacija izvođača po ugovoru
 • Upravljanje lokacijom
 • Kontrola poštovanja planiranog rasporeda
 • Praćenje troškova
 • Osiguranje kvaliteta i kontrola kvaliteta
 • Koordinacija započinjanja projekta i tehničkog prijema projekta

Završni prijem projekta

Možemo da razvijemo proceduru za odobrenje tehničkog prijema projekta i nadgledamo brojne faktore, uključujući i faktore kao što su:

 • Prisustvovanje završnom ispitnom pokretanju projekta
 • Procena rezultata završnog ispitivanja
 • Osiguranje temeljne provere projekta i kompletne dokumentacije, kao i da su izveštaji o incidentima i neusaglašenostima (NCR) zaključeni 
 • Osiguranje sprovođenja kompletne kontrole funkcionisanja i sigurnosti
 • Pomoć potrebna za predaju projekta na vreme i u skladu sa specifikacijom

Obratite nam se već danas kako biste saznali na koji način naše usluge sprovođenja projekata u delo mogu da pomognu da vaše projekte uspešno razvijete, sprovedete u delo i predate na korišćenje.