Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge ispitivanja lopatica vetroturbina koje obavlja kompanija SGS – potvrdite pouzdanost lopatica vaših rotora, izbegnite otkaze rada i produžite njihov radni vek.

Otkaz rada lopatica rotora može da ima značajan uticaj na zastoj u radu turbine, bezbednost i izlaganje javnosti. Visoka pouzdanost je od suštinskog značaja za osiguranje rentabilnog rada vetroturbina. Naše usluge ispitivanja lopatica vetroturbina mogu da vam pomognu da potvrdite pouzdanost lopatica vaših rotora i produžite njihov radni vek.

Zašto bi trebalo da koristite usluge ispitivanja lopatica vetroturbina koje obavlja kompanija SGS?

Mi vam možemo pomoći da:

 • produžite životni vek lopatica rotora vetroturbina i na najmanju meru svedete rizike od propusta u projektovanju i proizvodnji;
 • osigurate da lopatice vaših rotora zadovoljavaju uslove specifične za datu lokaciju i da funkcionišu sigurno i efikasno tokom čitavog svog životnog veka;
 • ostvarite usaglašenost sa svim odgovarajućim sigurnosnim standardima i propisima;
 • izbegnete kvarove i njihov uticaj na zastoje u radu turbine i bezbednost.

Pouzdane usluge ispitivanja lopatica vetroturbina koje obavlja svetski lider

Kao vodeći svetski izvršilac usluga ispitivanja, potvrde i kontrola, nudimo vam dokazano iskustvo u sektoru energije vetra, vrhunsku tehnologiju i stručnost bez premca.

Naš inovativan globalni tehnološki centar za vetroenergiju (Wind Energy Technology Center -WETC), lociran pored luke u Tijandžinu u Kini kojoj se lako pristupa iz celog azijskog regiona, je inovativan centar za ispitivanje lopatica turbina za vetar, opremljen najnovijom tehnologijom. Kao rezultat toga, možemo da vam ponudimo sveobuhvatne, kompletne usluge ispitivanja lopatica vetroturbina za lopatice rotora vetroturbina na kopnu i na moru. WETC nudi stručnost iskusnih međunarodnih inženjera blizu vaših proizvodnih objekata.

WETC usluge obuhvataju:

 • kompletno ispitivanje lopatica statičkog rotora, uključujući primenu opterećenja pomoću hidrauličkih čekrka;
 • kompletno ispitivanje lopatica dinamičkog rotora pomoću pobuđivačkog sedla na lopaticama ili pobuđivačima na zemlji;
 • utvrđivanje sopstvenih frekvencija;
 • usluge ispitivanja i sertifikacije u skladu sa međunarodnim standardima, kao što je IEC 61400-23;
 • proveru projekta lopatice rotora;
 • ispitivanje kvaliteta proizvodnje;
 • potvrdu popravki i izmena projekta;
 • Kontrole proizvodnje lopatica, kalupa lopatica, elektromotora za obrtanje i trupova;
 • kontrolisanje rotora tokom rada i analizu glavnog uzroka kvarova na lopaticama;
 • ispitivanje kupona kompozitnih materijala;
 • napredne metode nerazornog ispitivanja (NDT) razvijene posebno za praćenje stanja lopatica rotora.

Da bismo vam pomogli da smanjite kašnjenja i troškove, nudimo vam efikasna vremena obrade,zasnovana na praksi LEAN upravljanja. Uz to, naše robustno upravljanje bezbednošću informacija obezbeđuje zaštitu vaše intelektualne svojine.

Kao jedini akreditovani međunarodni centar za testiranje u Kini, WETC poseduje sledeće akreditacije i radi u skladu sa sledećim sistemima upravljanja:

 • akreditacija akreditacionog tela Velike Britanije - United Kingdom Accreditation Service (UKAS) prema ISO 17025 za potpune testove lopatica;
 • sistem za upravljanje bezbednošću informacija (ISMS) prema ISO 27001;
 • sistem za upravljanje zaštitom zdravlja, bezbednošću i životnom sredinom (HSE).

WETC obezbeđuje sveobuhvatno ispitivanje sa izveštavanjem na engleskom ili kineskom.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali kako naše usluge ispitivanja lopatica mogu da vam pomognu da potvrdite pouzdanost, izbegnete otkaze rada i produžite radni vek lopatica rotora vaših vetroturbina.